Ciągłość zwolnienia lekarskiego

• Autor: Monika Cieszyńska

Moje pytanie dotyczy ciągłości zwolnienia lekarskiego. Najpierw przebywałam na zwolnieniu lekarskim od lekarza ogólnego. Bezpośrednio po nim miałam L4 od chirurga. Zwolnienie to dobiegło końca w piątek. W sobotę i niedzielę nie przebywałam na L4, a od poniedziałku do chwili obecnej przebywam na L4 od psychiatry. Jak w takim przypadku liczyć okres zasiłkowy? Otrzymałam z zakładu pracy wniosek o zasiłek rehabilitacyjny, na którym jest zaznaczone, że mój okres zasiłkowy właśnie się kończy, bo sumowane są wszystkie moje zwolnienia. Czy zakład pracy poprawnie liczy okres zasiłkowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Ciągłość zwolnienia lekarskiego

Czy niezdolność do pracy została przerwana?

Zasiłek chorobowy reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 372). Zgodnie z tą ustawą, w szczególności z art. 8 – zasiłek chorobowy przysługuje, co do zasady, przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby nie dłużej jednak niż przez 182 dni (albo 270 dni, jeśli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub wystąpiła w czasie ciąży).

Do okresu, o którym mowa w art. 8, czyli tych 182 dni zwanego dalej „okresem zasiłkowym”, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

W Pani przypadku art. 9 ust. 2 ww. ustawy nie będzie miał zastosowania, gdyż niezdolność do pracy została spowodowana różnymi chorobami, co wynika z podanych przez Panią informacji.

Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, jeśli ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, przysługuje świadczenie rehabilitacyjne, czyli od 183 dni (art. 18 ust. 1 ustawy).

Dla rozstrzygnięcia Pani sprawy istotne jest to, czy Pani niezdolność do pracy została przerwana.

Pojęcie „nieprzerwanej niezdolności do pracy” wyjaśniła A. Rzetecka-Gil w sposób następujący: „jeden okres niezdolności do pracy spowodowany tą samą chorobą lub różnymi chorobami, jeżeli nie występuje między nimi przerwa. Innymi słowy pracownik jest niezdolny do pracy »bez przerwy« i nie odzyskuje tej zdolności, nawet na jeden dzień” (A. Rzetecka-Gil, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, Warszawa 2009). Pogląd ten podziela także komentatorka ww. ustawy Elżbieta Damorost:

„Pogląd ten należy podzielić. Dodatkowo można wskazać, że przerwa pomiędzy różnymi chorobami, z powodu których pracownik jest niezdolny do pracy, która trwałaby nawet jeden dzień, również wpływa na przerwanie okresu zasiłkowego i w takiej sytuacji trzeba go liczyć od nowa”.

Zobacz też: Ciągłość pracy ile dni przerwy

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przerwy w okresie zasiłku chorobowego

Mając na uwadze brzmienie art. 9 ust. 1 ww. ustawy oraz powyższe interpretacje, stwierdzić należy, iż w Pani sytuacji doszło do przerwy w okresie zasiłku chorobowego.

Jeżeli bowiem z zaświadczenia lekarskiego wynika, że niezdolność do pracy z powodu poprzedniej choroby zakończyła się w piątek, a z kolejnego zwolnienia wynika, że z innego powodu była Pani niezdolna do pracy od poniedziałku, to nie jest możliwe sumowanie tych okresów. Zakończenie jednego okres zasiłkowego i dwudniowa przerwa miedzy kolejnym okresem niezdolności do pracy (z powodu innej choroby) powoduje zatem, że okres zasiłkowy liczony jest na nowo i nie występuje ciągłość zwolnienia lekarskiego.

Fakt, że sobota i niedziela są dla Pani dniami niewykonywania faktycznie stosunku pracy, nie ma znaczenia z punktu widzenia ustawy.

Podsumowując, mając na uwadze podane informacje, przysługuje Pani nowy okres zasiłkowy wynoszący 182 dni i pracodawca musi to respektować.

Przeczytaj też: 30 dni L4 i co dalej

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »