Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Natychmiastowe rozwiązanie umowy-zlecenia a kary finansowe

Jestem zatrudniona na umowę-zlecenie. Niedawno umowa ta została przedłużona do lipca 2022. W związku z podjęciem pracy w szkole na pełen etat złożyłam wypowiedzenie ww. umowy z 7-dniowym okresem wypowiedzenia. Niestety, ze względu na braki kadrowe dyrekcja bardzo chce mnie zatrzymać, strasząc karami finansowymi za „natychmiastowe” rozwiązanie umowy. W mojej umowie brak jest zapisu na temat długości okresu wypowiedzenia. Zleceniodawca nie ponosi żadnych kosztów (poza pensją) związanych z moją pracą, więc nie może ponieść jakiejkolwiek straty finansowej. Czy zleceniodawca może zablokować rozwiązanie umowy? Czy ma prawa do roszczeń finansowych wobec mnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Natychmiastowe rozwiązanie umowy-zlecenia a kary finansowe

Rozwiązanie umowy-zlecenia

Umowa, jaka wiąże Panią z zleceniodawcą, jest umową-zlecenia zawartą na czas określony. Niemniej, umowa nie wprowadza żadnych przepisów dotyczących możliwości i okresu jej wypowiedzenia przez każdą ze stron przed upływem okresu jej obowiązywania. To zaś oznacza, że należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy-zlecenia. Sam § 8 ust. 1 umowy odsyła w sprawach w niej nieuregulowanych właśnie do Kodeksu cywilnego.

Wypowiedzenie zlecenia przez strony reguluje z kolei art. 746 Kodeksu cywilnego, stanowiąc:

„§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów”.

Zobacz też: B2B okres wypowiedzenia

Szkoda dla zleceniodawcy

Ma Pani zatem prawo wypowiedzieć ową umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, bowiem nie wprowadziliście Państwo okresu wypowiedzenia, niemniej, jeśli zleceniodawca poniósł na skutek tegoż wypowiedzenia szkodę, może domagać się odszkodowania. Jedynie gdyby powodem wypowiedzenia był ważny powód, wówczas odszkodowanie się nie należy. Ważny powód to zaś choroba, utrata zaufania do zleceniodawcy, nagła zmiana miejsca zamieszkania wywołana nieprzewidzianą sytuacją rodzinną. Nie będzie ważnym powodem chęć zmiany pracy czy lepsza oferta pracy. Podstawą dla Pani do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym jest zatem art. 746 § 2 Kodeksu cywilnego, tyle że jeśli zleceniodawca na skutek wypowiedzenia poniesie szkodę, może domagać się od Pani odszkodowania.

Przeczytaj też: Brak wypłaty w terminie umowa zlecenie

Odszkodowanie od zleceniobiorcy

Przy czym owe odszkodowanie musi odpowiadać faktycznej szkodzie, nie hipotetycznej. A zatem zleceniodawca by móc go dochodzić, musi wykazać, jaką faktycznie szkodę poniósł (nie chodzi o utracone korzyści, ale o konkretną szkodę). Może to być np. rzeczywista utrata zysków w okresie, gdy Pani nie było, a poszukiwali innej osoby na Pani miejsce. Nie może to być koszt podniesienia pensji innej pracownicy za realizację obowiązków po Pani, bowiem wobec Pani koszty też ponosili, zatem zatrudnienie nowej osoby czy zwiększenie zakresu zadań obecnemu pracownikowi nie będzie kosztem, który dawałby zleceniodawcy prawo do odszkodowania.

Zobacz również: Umowa zlecenie a okres wypowiedzenia

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info