Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy dyrektor szkoły może pracować w innej szkole?

Autor: Katarzyna Nosal

Czy dyrektor szkoły publicznej samorządowej może działać w stowarzyszeniu prowadzącym szkołę niepubliczną w innej gminie lub być dyrektorem jednocześnie tej drugiej szkoły, czyli niepublicznej, lub czy może być w zarządzie tego stowarzyszenia? Czy w ogóle może pracować w drugiej szkole i czy musi pytać o zgodę organ prowadzący szkołę samorządową?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Czy dyrektor szkoły może pracować w innej szkole?

Dyrektor szkoły samorządowej

W przepisach dotyczących dyrektorów szkół brakuje regulacji odnośnie zakazów ich funkcjonowania poza kierowaną przez siebie szkołą. To oznaczałoby, że co do zasady działalność w stowarzyszeniu nie jest niemożliwa. Trzeba jednak na problem spojrzeć szerzej, zarówno z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, jak i samego prawa pracy.

Dyrektor szkoły samorządowej to kierownik jednostki organizacyjnej gminy. Gmina jest organem założycielskim i prowadzącym taką szkołę a dyrektor pełni funkcję kierownika w takiej jednostce. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne wskazuje na pewne ograniczenia dla osób, które są właśnie kierownikami samorządowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy jej regulacje dotyczą wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Zakazy, które zostały wymienione w art. 4, dotyczą między innymi tego, że osoby takie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1885).

Zobacz też: Pełniący obowiązki kierownika a kierownik

Prowadzenie działalności przez dyrektora

Oczywiście prowadzenie placówki oświatowej jest traktowane odrębnie, nie stanowi działalności gospodarczej. Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że niektóre stowarzyszenia obok tej działalności prowadzą działalność poboczną, która już ma cechy działalności gospodarczej. I wówczas już zasiadanie we władzach takiego stowarzyszenia będzie naruszało zakaz.

Dyrektor szkoły nie może ukryć, że prowadzi działalność gospodarczą, gdyż zgodnie ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest zobowiązany do składania oświadczeń majątkowych. Z oświadczenia tego będzie także wynikało, że jest zatrudniony w innej placówce lub otrzymuje wynagrodzenie z innego tytułu.

To właściwie jedyny zakaz. Proszę jednak zauważyć, że z punktu widzenia przepisów dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych, kompetencji i obowiązków dyrektora, a także z faktu, że w przypadku szkoły stowarzyszeniowej mamy jeszcze do czynienia z Kodeksem pracy jako postawą zatrudnienia, trudno jest wykonywać obowiązki dyrektora w dwóch placówkach jednocześnie.

Reasumując: o ile stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, można w nim działać. Nie ma także zakazu, by wykonywać pracę na dwóch etatach, o ile oczywiście wykonuje się swoje obowiązki należycie. Co do zgłaszania to także nie ma tu nakazu, jednak taka informacja będzie przekazywana corocznie wraz ze składanym oświadczeniem majątkowym kierownika jednostki organizacyjnej gminy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info