Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca w nocy a urlop

Marek Gola • Opublikowane: 2014-06-03

Pracownik w naszej firmie zaczyna zmianę nocną w niedzielę o godz. 22:00, a kończy w poniedziałek o 06:00. Na jaki dzień powinnam wypisać urlop – na niedzielę czy poniedziałek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej „urlopem”. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Najistotniejsza z punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 1542 Kodeksu pracy, zgodnie z którym:

„Art. 1542. § 1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§ 2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§ 3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

§ 4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop”.

Pracownik pełnoetatowy uprawniony do 20 dni urlopu ma w przeliczeniu na godziny 160 godzin urlopu (20 dni × 8 godz.), zaś pracownik uprawniony do 26 dni urlopu ma w przeliczeniu na godziny 208 godzin urlopu (26 dni × 8 godz.).

W Pani przypadku, składając wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego, winna Pani wskazać jako dzień pracy niedzielę, bowiem w tym dniu rozpoczyna Pani pracę na daną zmianę.

Wyraźnie podkreślić należy, iż urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Urlop ten nie może zostać udzielony na dni, które są dla danego Pani dniami wolnymi od pracy. Oznacza to, że urlop jest udzielany w dni robocze dla danego pracownika. Istnieje zatem możliwość udzielenia dni wolnych również na niedziele i święta określone w odrębnych przepisach, jeśli są one dniami roboczymi dla danego pracownika zgodnie z obowiązującym go harmonogramem pracy.

W mojej ocenie z ostrożności winna Pani we wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego wskazać, iż wnosi o udzielenie urlopu wypoczynkowego w dniu pracy rozpoczynającym się w niedzielę (wpisać datę) o godz. 22:00 do poniedziałku do godz. 6:00.

Powyższe pozwoli zatem w pełni uregulować liczbę godzin pracy, z uwagi na okoliczność, iż zasadą zgodnie z Kodeksem pracy winno być udzielenie urlopy wypoczynkowego w wymiarze godzinowym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki