Zwolnienie grupowe a 4 lata do emerytury

• Autor: Łukasz Obrał

W zakładzie mojej mamy szykują się zwolnienia grupowe. Mama obawia się, że obejmą i ją. W kwietniu skończy 56 lat i będzie miała 28 lat pracy. Czy obejmuje ją ochrona przed takim zwolnieniem i czy takie zwolnienie może być doręczone w czasie zwolnienia lekarskiego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Według art. 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Ponieważ wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, od kwietnia mama będzie podlegała szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę z art. 39 K.p.

Natomiast według art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) w okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracownika, o którym mowa w art. 39 K.p., pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy.

Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, to pracownikom przysługuje do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy (art. 5 ust. 6 ustawy).

Według art. 5 ust. 4 ustawy wypowiedzenie pracownikom warunków pracy i płacy w sytuacjach, o których mowa w art. 41 K.p., jest dopuszczalne niezależnie od okresu trwania urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (np. podczas zwolnienia lekarskiego).

Według art. 41 K.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jeżeli więc zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwie mamy nastąpią po ukończeniu przez nią 56 lat, to wówczas nie będzie mogła być zwolniona. Pracodawca będzie jej mógł wypowiedzieć jedynie warunki pracy i płacy.

Ochrona przedemerytalna nie obowiązuje w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 411 § 1 K.p.).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie stosuje się art. 38 i 41 K.p.

Natomiast według ust. 3 art. 5 ustawy wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy w sytuacjach, o których mowa w art. 41 K.p. (usprawiedliwiona nieobecność w pracy), jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jeżeli zwolnienia grupowe rozpoczną się przed objęciem mamy ochroną z art. 39 K.p., to wówczas pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć mamie umowę o pracę w czasie zwolnienia lekarskiego, chyba że upłynie okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (dłużej niż łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku z tytułu niezdolności do pracy oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, jeżeli pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy ponad 6 miesięcy).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Obrał

Mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2004 r. zatrudniony w jednostce pomocy społecznej na stanowisku podinspektora prawnika. Zajmuje się udzielaniem porad w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, pracy, karnego, zabezpieczeń społecznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »