Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy - składki i podatki

Od kilku lat pracuję za granicą, ale ostatnio właściwie tylko zdalnie. Teoretycznie mógłbym wrócić do Polski i stąd pracować dla zagranicznego pracodawcy(francuskiego). Jak by to wyglądało od strony prawnej i podatkowej? Co musiałby zrobić mój pracodawca, by mi taką pracę umożliwić? W jaki sposób dostawałbym wypłatę, płacił składki i podatki? Czy jeszcze coś stoi na przeszkodzie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy - składki i podatki

Polski rezydent podatkowy

Zgodnie z art. 3 ustawy o PIT osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium RP (polski rezydent podatkowy) to taka, która „posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) albo przebywa tu dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”. Wystarczy spełnienie jednego z tych warunków.

Podatek dochodowy przy pracy zdalnej dla firmy z Francji

Przy takiej pracy, jak Pan opisał – będzie Pan miał rezydencję podatkową w Polsce.

Większość umów międzynarodowych stanowi, iż wynagrodzenie osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Zgodnie z art. 44 ust. 1a „podatnicy osiągający dochody ze stosunku pracy z zagranicy bez pośrednictwa płatników są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki miesięczne na podatek dochodowy”. Należy to robić w terminie do 20. dnia następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. Ten ciężar będzie spoczywał na Panu.

Ubezpieczenie przy pracy zdalnej

Pozostaje jeszcze kwestia ZUS. Podstawą do ustalenia i stosowania właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w stosunku do osób migrujących od maja 2010 roku jest – w odniesieniu do państw członkowskich UE – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L nr 166 poz. 1 z dnia 30 kwietnia 2004 roku) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 roku dotyczące wykonania rozporządzenia 883/2004 (Dz. U. UE L nr 284 poz. 1 z 30 października 2009 roku).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. rozporządzenia „osoby, do których jest ono stosowane, podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego”.

Mieszkając w Polsce, będzie Pan zatrudniony przez jednego pracodawcę i będzie Pan wykonywał pracę w Polsce będzie Pan objęty przepisami z zakresu zabezpieczenia społecznego w państwie, w którym mieszka.

Francuski pracodawca musi Pana zgłosić do ZUS-u w Polsce i tu odprowadzać składki.

O ile podatek może Pan odprowadzić sam, o tyle ZUS już nie. Mógłby Pan w imieniu francuskiego pracodawcy dokonywać tych rozliczeń, nic nie stoi na przeszkodzie, ale tylko w jego imieniu, a nie na własny rachunek.

Chyba że założy Pan działalność gospodarczą w Polsce, będzie wystawiał rachunki – faktury pracodawcy we Francji, rozliczając się samodzielnie z podatków i ZUS-u w Polsce jako przedsiębiorca.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.



Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »