Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niedostarczenie świadectwa ukończenia szkoły a długość urlopu

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-05-07

W 2005 r. ukończyłem liceum. Zaraz potem podjąłem pracę w miejscu, w którym pracuję do dzisiaj. Wciąż jednak dostaję tylko 20 dni urlopu, mimo że od zeszłego roku przysługuje mi 26. W kadrach poinformowano mnie, że skoro dopiero teraz dostarczyłem świadectwo ukończenia szkoły, od tego roku należy mi się dłuższy urlop. Czy to prawda? Czy mogę starać się o zaległe 6 dni urlopu za zeszły rok?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 155 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy osoba, która ukończyła średnią szkołę ogólnokształcącą ma staż wliczany do okresu zatrudnienia w wymiarze 4 lat, a uwzględniając okres faktycznego zatrudnienia od 2005 roku, łączny staż pracy Pana do końca 2011 roku wynosił ponad 10 lat. W związku z powyższym miał Pan prawo do 26 dni urlopu już w roku ubiegłym. Aby jednak pracodawca mógł prawidłowo naliczyć i udzielić urlopu, należało dostarczyć wszystkie dokumenty potwierdzające ukończone szkoły i okresy zatrudnienia, w trakcie zawierania umowy o pracę.

Pracownik, który z opóźnieniem dostarczył dokumenty potwierdzające dłuższy staż pracy, ma prawo oczekiwać, że pracodawca je uzna i ponownie ustali wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Pracodawca powinien więc uwzględnić dostarczony dokument i dokonać przeliczenia wymiaru urlopu, korygując jego wartość na korzyść pracownika – wynika tak z uchwały Sądu Najwyższego z 27 lutego 1985 r., sygn. akt III PZP 6/85, OSNC 1985/10/155.

Pracodawca, zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy, mówiącym o 3-letnim okresie przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy, powinien dokonać przeliczenia wymiaru urlopu za okres do trzech lat wstecz. Okres ten jest w pewien sposób zabezpieczeniem dla pracodawcy, który nie powinien w nadmierny sposób ponosić konsekwencji wieloletniej niefrasobliwości pracownika. Chroni też pracownika, który może domagać się realizacji jego praw aż za okres trzech lat wstecz.

W Pana przypadku konieczne będzie ponowne ustalenie wymiaru urlopu za rok ubiegły (gdyż wtedy nabył pan prawo do urlopu w wyższym wymiarze) oraz dla roku bieżącego. Za rok ubiegły ma Pan prawo do urlopu zaległego, w ilości dni równej różnicy między urlopem w wyższym wymiarze, czyli 26 dniami, a liczbą dni wykorzystanych, które to dni może Pan wykorzystać do końca września bieżącego roku (art. 168 Kodeksu pracy).

Pracodawca, który postąpi inaczej i nie dokona przeliczenia, a także który wbrew prawu nie udziela urlopu w odpowiednim wymiarze, naraża się na zarzut bezpodstawnego zaniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi. W tym przypadku zastosowanie będzie miał art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca może otrzymać od inspektora pracy mandat karny w wysokości do 2000 zł (art. 96 § 1a i art. 95 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia), a w przypadku odmowy przyjęcia mandatu lub gdy kara jest w opinii inspektora zbyt mała – sąd grodzki może takiego pracodawcę ukarać karą nawet do 30 000 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Okres ochronny po powrocie z urlopu wychowawczego

Obecnie jestem na urlopie wychowawczym. Córka urodziła się 8 czerwca 2010 r. Przez pierwsze pół roku po porodzie przebywałam na urlopie macierzyńskim i...

 

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

 

Urlop i zasiłek macierzyński dla opiekuna prawnego dziecka

Moja 16-letnia córka urodziła dziecko. Za kilka dni zostanę prawnym opiekunem wnuczki jako rodzina zastępcza, dopóki córka nie skończy 18 lat. Prowadzę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »