Niedostarczenie świadectwa ukończenia szkoły a długość urlopu

• Autor: Dorota Kriger

W 2005 r. ukończyłem liceum. Zaraz potem podjąłem pracę w miejscu, w którym pracuję do dzisiaj. Wciąż jednak dostaję tylko 20 dni urlopu, mimo że od zeszłego roku przysługuje mi 26. W kadrach poinformowano mnie, że skoro dopiero teraz dostarczyłem świadectwo ukończenia szkoły, od tego roku należy mi się dłuższy urlop. Czy to prawda? Czy mogę starać się o zaległe 6 dni urlopu za zeszły rok?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Niedostarczenie świadectwa ukończenia szkoły a długość urlopu

Ponowne ustalenie wymiaru przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z art. 155 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy osoba, która ukończyła średnią szkołę ogólnokształcącą ma staż wliczany do okresu zatrudnienia w wymiarze 4 lat, a uwzględniając okres faktycznego zatrudnienia od 2005 roku, łączny staż pracy Pana do końca 2011 roku wynosił ponad 10 lat. W związku z powyższym miał Pan prawo do 26 dni urlopu już w roku ubiegłym. Aby jednak pracodawca mógł prawidłowo naliczyć i udzielić urlopu, należało dostarczyć wszystkie dokumenty potwierdzające ukończone szkoły i okresy zatrudnienia, w trakcie zawierania umowy o pracę.

Pracownik, który z opóźnieniem dostarczył dokumenty potwierdzające dłuższy staż pracy, ma prawo oczekiwać, że pracodawca je uzna i ponownie ustali wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Pracodawca powinien więc uwzględnić dostarczony dokument i dokonać przeliczenia wymiaru urlopu, korygując jego wartość na korzyść pracownika – wynika tak z uchwały Sądu Najwyższego z 27 lutego 1985 r., sygn. akt III PZP 6/85, OSNC 1985/10/155.

Przeliczenie wymiaru urlopu za okres do trzech lat wstecz

Pracodawca, zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy, mówiącym o 3-letnim okresie przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy, powinien dokonać przeliczenia wymiaru urlopu za okres do trzech lat wstecz. Okres ten jest w pewien sposób zabezpieczeniem dla pracodawcy, który nie powinien w nadmierny sposób ponosić konsekwencji wieloletniej niefrasobliwości pracownika. Chroni też pracownika, który może domagać się realizacji jego praw aż za okres trzech lat wstecz.

W Pana przypadku konieczne będzie ponowne ustalenie wymiaru urlopu za rok ubiegły (gdyż wtedy nabył pan prawo do urlopu w wyższym wymiarze) oraz dla roku bieżącego. Za rok ubiegły ma Pan prawo do urlopu zaległego, w ilości dni równej różnicy między urlopem w wyższym wymiarze, czyli 26 dniami, a liczbą dni wykorzystanych, które to dni może Pan wykorzystać do końca września bieżącego roku (art. 168 Kodeksu pracy).

Pracodawca, który postąpi inaczej i nie dokona przeliczenia, a także który wbrew prawu nie udziela urlopu w odpowiednim wymiarze, naraża się na zarzut bezpodstawnego zaniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi. W tym przypadku zastosowanie będzie miał art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca może otrzymać od inspektora pracy mandat karny w wysokości do 2000 zł (art. 96 § 1a i art. 95 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia), a w przypadku odmowy przyjęcia mandatu lub gdy kara jest w opinii inspektora zbyt mała – sąd grodzki może takiego pracodawcę ukarać karą nawet do 30 000 zł.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »