Ogłoszenie upadłości firmy a rozwiązanie umowy o pracę

• Autor: Marta Handzlik

Tydzień temu sąd ogłosił upadłość firmy, w której pracuję już od ponad 10 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony. W związku z tym zdarzeniem mam pytania. Czy jeśli nie dostanę pełnego (lub wcale) wynagrodzenia za ostatni miesiąc, to mogę wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem prawa do odprawy? Czy okres wypowiedzenia będzie wynosił 3 miesiące, czy można ten okres skrócić do miesiąca? A może mogę rozwiązać umowę natychmiast?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że na wstępie należy zaznaczyć, że samo podjęcie decyzji o likwidacji (lub złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego) nie powoduje automatycznego rozwiązania umów o pracę ani też nie może być traktowane jako złożenie pracownikom wypowiedzeń przez pracodawcę. Jest jednak wystarczającym powodem do takiego wypowiedzenia, o ile syndyk się na nie zdecyduje.

Ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy może dodatkowo stanowić podstawę do skrócenia okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca i wypłacenia odszkodowania za pozostały okres.

Jednak do skrócenia wypowiedzenia w tym trybie może dojść tylko wtedy, gdy to syndyk wypowie Panu stosunek pracy. Gdy Pan sam dokona wypowiedzenia może Pan potem wystąpić z propozycją skrócenia okresu wypowiedzenia, ale wówczas nie powstanie obowiązek zapłaty wynagrodzenia za pozostały okres wypowiedzenia.

Słowem – jeśli zdecyduje się Pan na wypowiedzenie to co do zasady jest ono 3-miesięczne, jednakże jeśli to Pan wystąpi z wypowiedzeniem – nie otrzyma Pan odprawy.

Warunkiem otrzymania odprawy z powodu wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy jest to, aby to pracodawca wypowiedział umowę. Nie pracownik.

Zgodnie z art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia wskutek dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika na mocy komentowanego przepisu pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Nie jest ono uzależnione od wystąpienia szkody po stronie pracownika. Co więcej, wysokość tego odszkodowania jest niezależna od czasu, jaki miał upłynąć od chwili rozwiązania umowy o pracę w wyniku wcześniej dokonanego przez pracownika wypowiedzenia.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy z powodu niewypłacenia wynagrodzenia będzie Pan miał prawo do odprawy z tytułu zwolnień grupowych oraz do odszkodowania za okres wypowiedzenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »