Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Różnica pomiędzy przepisem ogólnym a przepisem odrębnym

• Opublikowane: 2004-11-10

Jaka jest różnica w praktycznym stosowaniu pomiędzy przepisem ogólnym a przepisem odrębnym w stosunku do Kodeksu pracy?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat
Bardzo dziękuję za szczegółowa i bardzo kompetentna odpowiedź na moje pytanie na temat urlopu uzupełniającego.
Magdalena
Bardzo dziekuje za szybkie i sprawne przeprowadzenie transackcji i dostarczenie opinii. Komunikacja z Prawnikiem i Biurem Obslugi szybka, sprawna i uprzejma. Funkcja negocjacji ceny za usluge dala mi szanse wynegocjowac obopolnie korzystna cene. Polecam uslugi tej platformy prawnej :-).
Ewa, 60 lat

Przepisem szczególnym w rozumieniu art. 5 K.p. jest przepis regulujący tę samą materię co przepis ogólny, w tym przypadku Kodeks pracy. Jednakże regulacja tej samej materii w tym przepisie następuje w odmienny sposób niż w przepisie ogólnym.

W takim przypadku, przepis szczególny, odmiennie regulujący daną sprawę ma pierwszeństwo stosowania przed przepisem ogólnym. A przepis ogólny stosuje się w sprawach nie uregulowanych w przepisie ogólnym.

Przykładowo, przepisem szczególnym w stosunku do Kodeksu pracy jest ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, która przewiduje stosowanie do pracowników obsługujących aparat rentgenowski 5 godzinnej normy dobowej czasu pracy. Konsekwencją szczególnego charakteru tego przepisu jest to, że w stosunku do tych pracowników stosujemy 5 godzinną normę dobową czasu pracy a nie 8 godzinną wynikającą z art. 129 par. 1 K.p.

Na tym przykładzie widać, że przepis szczególny, czyli odpowiednie postanowienie ustawa o zoz, wyłącza stosowanie art. 129 par. 1 K.p. w zakresie normy dobowej czasu pracy. W pozostałym zakresie nie uregulowanym ustawą o zoz, znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

Przykładowo, ustawa o zoz, nie reguluje problematyki ewidencji czasu pracy, wobec tego w tym zakresie znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu pracy oraz jego akty wykonawcze.

Przepis odrębny w stosunku do Kodeksu pracy to taki, który określa inną materię aniżeli uregulowana w kodeksie. Na przykład, takim przepisem odrębnym jest ustawa z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, Dz. U. Nr 90, poz. 884, ponieważ Kodeks pracy nie reguluje zagadnień dotyczących szczególnych zasad rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

W przypadku przepisu odrębnego w stosunku do Kodeksu pracy, w relacji przepis ogólny – przepis odrębny, nie znajduje zastosowania zasada wynikająca z art. 5 K.p., ale przepisy te należy stosować równolegle.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kodeks pracy a Kodeks cywilny

Jaki jest stosunek Kodeksu cywilnego do Kodeksu pracy? Czy w tym przypadku możemy mówić, że K.c. jest przepisem szczególnym, czy przepisem odrębnym w stosunku do...

Stopień niepełnosprawności a dalsza umowa o pracę

W ciągu kilku ostatnich dni dyrektor mojego zakładu pracy wzywa do siebie kolejno osoby, które posiadają jakikolwiek stopień niepełnosprawności i którym umowy...

Zmiana miejsca zatrudnienia pracownika

Jestem dyrektorem jednego z czterech oddziałów mojej firmy. Inny dyrektor ze względu na trudną sytuację osobistą poprosił o przejęcie oddziału...

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a ciąża

W kwietniu 2008 roku zostałam zatrudniona w pewnej firmie (umowa o pracę na czas nieokreślony). Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy z dniem...

Obawa o dalszą pracę

Pracuję w firmie od dwóch lat, mam umowę czasową. Niedawno zamknięto mój oddział, większość pracowników zwolniono. Firma nadal istnieje. Ja pracuję...

Wydanie pisemnej umowy o pracę

Zgodnie z wyrokiem sądu pracowałem przez kilka lat jako nauczyciel mianowany w niepełnym wymiarze godzin w szkole podstawowej. Pisemnej umowy do...

Dwa etaty w tych samych godzinach pracy

Chciałbym uzyskać poradę dotyczącą możliwości pracy na dwóch etatach jednocześnie (w tych samych godzinach). Dwie firmy znajdują się w tym...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »