Różnica pomiędzy przepisem ogólnym a przepisem odrębnym

• Autor: Adam Dąbrowski

Jaka jest różnica w praktycznym stosowaniu pomiędzy przepisem ogólnym a przepisem odrębnym w stosunku do Kodeksu pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Różnica pomiędzy przepisem ogólnym a przepisem odrębnym

Czym jest przepis szczególny?

Przepisem szczególnym w rozumieniu art. 5 K.p. jest przepis regulujący tę samą materię co przepis ogólny, w tym przypadku Kodeks pracy. Jednakże regulacja tej samej materii w tym przepisie następuje w odmienny sposób niż w przepisie ogólnym.

W takim przypadku, przepis szczególny, odmiennie regulujący daną sprawę ma pierwszeństwo stosowania przed przepisem ogólnym. A przepis ogólny stosuje się w sprawach nie uregulowanych w przepisie ogólnym.

Przykładowo, przepisem szczególnym w stosunku do Kodeksu pracy jest ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, która przewiduje stosowanie do pracowników obsługujących aparat rentgenowski 5 godzinnej normy dobowej czasu pracy. Konsekwencją szczególnego charakteru tego przepisu jest to, że w stosunku do tych pracowników stosujemy 5 godzinną normę dobową czasu pracy a nie 8 godzinną wynikającą z art. 129 par. 1 K.p.

Na tym przykładzie widać, że przepis szczególny, czyli odpowiednie postanowienie ustawa o zoz, wyłącza stosowanie art. 129 par. 1 K.p. w zakresie normy dobowej czasu pracy. W pozostałym zakresie nie uregulowanym ustawą o zoz, znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

Przykładowo, ustawa o zoz, nie reguluje problematyki ewidencji czasu pracy, wobec tego w tym zakresie znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu pracy oraz jego akty wykonawcze.

Przepis odrębny

Przepis odrębny w stosunku do Kodeksu pracy to taki, który określa inną materię aniżeli uregulowana w kodeksie. Na przykład, takim przepisem odrębnym jest ustawa z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, Dz. U. Nr 90, poz. 884, ponieważ Kodeks pracy nie reguluje zagadnień dotyczących szczególnych zasad rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

W przypadku przepisu odrębnego w stosunku do Kodeksu pracy, w relacji przepis ogólny – przepis odrębny, nie znajduje zastosowania zasada wynikająca z art. 5 K.p., ale przepisy te należy stosować równolegle.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »