Umowa zlecenie - brak wynagrodzenia

• Autor: Łukasz Obrał

Wzięłam udział w 2-dniowej akcji promocyjnej zatrudniona formalnie na umowę zlecenie. Przed podjęciem tej pracy podpisałam umowę, z której wynikało, że pieniądze dostanę przelewem do 2 tygodni od dnia przedłożenia numeru konta, na który zapłata miała zostać wysłana. Termin ten upłynął już tydzień temu. Upominałam się o swoje, ale usłyszałam tylko, że: „pieniądze niebawem będą na moim koncie”. Uważam, że to niepoważne, bo termin został ustalony, aby go przestrzegać, a ustaleń zawartych w umowie nie powinno się naruszać. Jak mogę wyegzekwować swoją zapłatę i odszkodowanie? Kiedy należy upomnieć się o odsetki? Gdzie się należy udać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Umowa zlecenie - brak wynagrodzenia

Czy w razie zwłoki z zapłatą za wykonanie zlecenia można domagać się odsetek?

Na wstępie potwierdzam, że w sytuacji opóźnienia z zapłatą za wykonane zlecenie, można domagać się odsetek.

Zgodnie z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego: „Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Według § 2 powyższego artykułu: „jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe”.

Zobacz też: Kary w umowie zlecenie

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zleceniodawca nie zapłacił w terminie - co zrobić?

Jeżeli więc zleceniodawca nie zapłacił w terminie określonym w umowie, może Pani żądać odsetek za okres od dnia następnego po dniu, w którym upłynęło 2 tygodnie od przedłożenia przez Panią numeru konta do dnia zapłaty. Obecnie odsetki ustawowe wynoszą 11,5% w skali roku.

O odsetki powinna się Pani upomnieć po zapłacie wynagrodzenia za wykonane zlecenie – wówczas bowiem będzie już wiadomo, za jaki okres należy je obliczyć (od dnia ustalonego w umowie do dnia zapłaty).

Jeżeli zleceniodawca nadal się będzie ociągał z zapłatą wynagrodzenia lub nie zapłaci w ogóle, można wystąpić do sądu o zapłatę. Wcześniej może Pani wezwać zleceniodawcę do zapłaty zaległego wynagrodzenia za zlecenie, wraz z odsetkami, w formie pisemnej – w postaci listu poleconego.

Przykłady

 

Opóźniona zapłata za pracę promotorki

Anna wzięła udział w 3-dniowej akcji promocyjnej, gdzie była zatrudniona na umowę zlecenie. W umowie ustalono, że wynagrodzenie zostanie przelane na jej konto w ciągu 14 dni od zakończenia pracy. Minęły już trzy tygodnie, a pieniędzy na koncie wciąż brak. Anna wielokrotnie kontaktowała się ze zleceniodawcą, który obiecywał, że "pieniądze już niedługo będą na jej koncie". Zniecierpliwiona Anna postanowiła skierować sprawę do sądu, domagając się zapłaty wynagrodzenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

Brak wynagrodzenia za usługę IT

Marek, specjalista IT, zawarł umowę zlecenie na wykonanie konkretnego projektu informatycznego. Po zakończeniu prac wysłał fakturę i numer konta bankowego, oczekując płatności w terminie 14 dni, zgodnie z umową. Termin minął, a Marek nie otrzymał wynagrodzenia. Skontaktował się ze zleceniodawcą, który twierdził, że "wystąpiły problemy techniczne i przelew zostanie wykonany wkrótce". Marek, znając swoje prawa, wysłał pisemne wezwanie do zapłaty wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi. Gdy to nie przyniosło efektu, zdecydował się złożyć pozew do sądu.

 

Opóźnienie w wynagrodzeniu dla fotografa

Julia, fotografka, podpisała umowę zlecenie na wykonanie sesji zdjęciowej podczas wesela. Zgodnie z umową, wynagrodzenie miało zostać przelane na jej konto w ciągu 10 dni od dnia dostarczenia zdjęć klientowi. Pomimo dotrzymania wszystkich warunków umowy, pieniądze nie wpłynęły na jej konto w ustalonym terminie. Julia wielokrotnie próbowała skontaktować się z klientem, jednak bezskutecznie. Po upływie miesiąca od terminu zapłaty, postanowiła skierować sprawę do prawnika, który pomógł jej przygotować wezwanie do zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi. Gdy to nie przyniosło rezultatu, sprawa trafiła do sądu.

Podsumowanie

 

W przypadku opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia z umowy zlecenie, pracownik ma prawo domagać się odsetek za zwłokę zgodnie z Kodeksem cywilnym. W razie dalszych problemów z płatnością, możliwe jest dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Ważne jest, aby działać zgodnie z umową i na bieżąco dokumentować wszelkie próby kontaktu ze zleceniodawcą.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism, aby skutecznie egzekwować należne wynagrodzenie i odsetki za zwłokę z umowy zlecenie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie w dochodzeniu swoich praw. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Obrał

Mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2004 r. zatrudniony w jednostce pomocy społecznej na stanowisku podinspektora prawnika. Zajmuje się udzielaniem porad w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, pracy, karnego, zabezpieczeń społecznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »