Kody A i B na zwolnieniu lekarskim i dodatkowe informacje na druku L4

• Autor: Dorota Kriger

Moje pytanie dotyczy kodów wpisywanych na zwolnieniu lekarskim, druku L4. Moja kadrowa prosi jeszcze o dodatkowe adnotacje na zwolnieniu lekarskim, typu „kontynuacja chorobowego”. Czy ma do tego prawo? Czy same kody A i B nie wyjaśniają tego czego dotyczy zwolnienie lekarskie i czy chodzi o tę samą chorobę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Kody A i B na zwolnieniu lekarskim i dodatkowe informacje na druku L4

Co powinno zawierać zwolnienie wystawiane przez lekarza?

Kadrowa nie ma prawa domagać się takich informacji od pracownika ani od lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy. Co więcej, lekarz nie ma prawa na druku zwolnienia lekarskiego robić żadnych dopisków, uzupełnień (poza korektą błędnie wprowadzonych danych) – treść zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy jest ściśle określona i nie może być zmieniana. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 741 z późn. zm.; Dz. U. z 2006 r. Nr 1, poz. 3; Dz. U. z 2010 r. Nr 189, poz. 1270).

Pracodawca może zaś zwrócić się o dodatkowe informacje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli ma wątpliwości. Co prawda, kody literowe wpisywane na zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy dość dużo wyjaśniają pracodawcy, ale nie zawsze. Na zwolnieniu lekarskim, które otrzymuje pracodawca, nie jest bowiem wykazywana jednostka chorobowa (art. 58 ust. 2 z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz. U. z dnia 10 maja 2010 r. Nr 77, poz. 512). W określonych przypadkach zaś informacja o tym, czy pracownik choruje na tę samą chorobę co poprzednio, jest dość istotna ze względu na konieczność prawidłowego liczenia dni zwolnienia lekarskiego do danego okresu zasiłkowego.

Co oznacza kod "A" na zwolnieniu lekarskim?

Przykładowo: pracodawca czerpie informacje o tym, czy okres nowego zwolnienia ma wliczać do poprzedniego okresu zasiłkowego (jeśli przerwa między zwolnieniami nie przekroczyła 60 dni) tylko z tego, czy lekarz na tym zwolnieniu wpisał kod „A” (art. 57 ust. 1 z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Kod ten oznacza, że niezdolność do pracy powstała po przerwie nieprzekraczającej 60 dni i została spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą. Brak tego kodu może zatem świadczyć o tym, że niezdolność do pracy została wywołana nową jednostką chorobową lub że wystąpiła co najmniej 60-dniowa przerwa między końcem poprzedniej niezdolności do pracy a początkiem kolejnej, a w takim przypadku okres zasiłkowy należy liczyć od nowa.

Ponieważ często zdarza się, że pracownicy przynoszą zwolnienia od różnych lekarzy, mogą pojawiać się wątpliwości, czy nowy lekarz nie wpisał świadomie kodu „A”, czy też nie miał wiedzy o poprzedniej chorobie pracownika. Wtedy pracodawca ma prawo zwrócić się do ZUS o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »