Podwyżka podczas pobytu na zwolnieniu lekarskim

• Autor: Dorota Kriger

Kolega z pracy przebywał na zwolnieniu lekarskim od połowy listopada do 25 marca. W styczniu wszyscy pracownicy otrzymali podwyżkę, kolega nie. Kadrowa powiedziała, że ponieważ był na zwolnieniu lekarskim (= zasiłku chorobowym), to nie ma prawa do podwyżki. Czy słusznie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Podwyżka podczas pobytu na zwolnieniu lekarskim

Czy podwyższenie wynagrodzenia ma wpływ na wysokość zasiłku chorobowego?

Podwyższenie wynagrodzenia niestety nie ma wpływu na wysokość zasiłku chorobowego, jeśli podwyżka była w trakcie choroby i nie jest następstwem zmiany wymiaru etatu. Wysokość zasiłku chorobowego ustalana jest zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.): „Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy”.

Wpływ na wysokość zasiłku może mieć też zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia, która dla zatrudnionych na pełen etat wynosi 1317 zł – tak wynika z art. 45 ust. 1 ustawy: „Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia, a w przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) – od kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w tym przepisie, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia”.

Z początkiem roku należało więc przeliczyć kwotę zasiłku, dostosowując ją do obecnego poziomu wynagrodzenia minimalnego – powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż 1317 zł (lub proporcjonalnie do wymiaru etatu).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pominięcie w podwyżkach pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

Pracownik, który ze względu na chorobę został pominięty w podwyżkach, może otrzymać wyższe wynagrodzenie dopiero po zakończeniu choroby i powrocie do pracy. Warto zwrócić uwagę na zapisy w regulaminie wynagrodzenia lub w innych dokumentach wewnętrznych regulujących kwestie wynagrodzeń w zakładzie pracy i sprawdzić, czy za czas choroby pracownik ma prawo ubiegać się o wyrównanie wynagrodzenia w związku z podwyższeniem wynagrodzeń.

Również w regulaminie należy szukać informacji, czy obecnie temu pracownikowi przysługuje podwyższone wynagrodzenie. W szczególności należy zwrócić uwagę na powody podwyższenia wynagrodzenia – czy było to zwiększenie do kwoty minimalnego wynagrodzenia (obligatoryjne), czy też była to podwyżka z inicjatywy pracodawcy (uznaniowa), czy też wynikała z regulaminu. Dopiero po analizie zapisów regulaminu można będzie jednoznacznie stwierdzić, czy pracownik ten ma prawo do wyższego wynagrodzenia oraz czy może ubiegać się o wyrównanie za okres choroby (od stycznia).

Przykłady

 
Przypadek Pani Małgorzaty

Pani Małgorzata, pracująca w firmie produkcyjnej, przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu operacji od początku grudnia do końca marca. W styczniu firma przyznała wszystkim pracownikom podwyżkę wynagrodzenia o 5%. Kiedy Pani Małgorzata wróciła do pracy w kwietniu, zauważyła, że jej pensja nie została zwiększona. Po konsultacji z działem kadr dowiedziała się, że ze względu na fakt, iż była na zwolnieniu lekarskim, podwyżka jej nie przysługiwała. Po analizie regulaminu wynagrodzeń okazało się, że podwyżki były uznaniowe, a nie obligatoryjne, więc pracodawca miał prawo pominąć ją podczas choroby.

 
Przypadek Pana Jana

Pan Jan, pracownik administracyjny w dużej korporacji, musiał wziąć długoterminowe zwolnienie lekarskie od połowy listopada do połowy lutego z powodu poważnej choroby. W styczniu firma zwiększyła wynagrodzenie minimalne dla wszystkich pracowników, dostosowując je do nowego poziomu ustawowego. Po powrocie do pracy Pan Jan zauważył, że jego wynagrodzenie wzrosło. Dział kadr poinformował go, że podwyżka wynikała z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego, który dotyczy wszystkich pracowników, niezależnie od stanu zdrowia i okresów chorobowych.

 
Przypadek Pani Anny

Pani Anna, zatrudniona jako księgowa, przebywała na zwolnieniu lekarskim od listopada do końca lutego z powodu kontuzji. W styczniu firma przeprowadziła ogólną rewizję wynagrodzeń i podwyższyła płace wszystkim pracownikom o 10%. Po powrocie do pracy w marcu, Pani Anna zauważyła, że jej pensja nie została podniesiona. Po rozmowie z kadrową, dowiedziała się, że ponieważ była na zwolnieniu lekarskim w czasie przyznawania podwyżek, nie objęły jej one. Zgodnie z regulaminem wynagrodzeń, podwyżki były uznaniowe i nie obejmowały pracowników nieobecnych z powodu choroby. Pani Anna miała jednak możliwość ubiegania się o wyrównanie wynagrodzenia po powrocie do pracy, co ostatecznie zrobiła, analizując dokładnie zapisy w regulaminie.

 

Podsumowanie

 

Podwyżki wynagrodzeń przyznawane w czasie nieobecności pracownika z powodu zwolnienia lekarskiego mogą budzić kontrowersje. Zależy to od regulaminu wynagrodzeń oraz charakteru podwyżek – czy są one obligatoryjne, czy uznaniowe. Pracownicy powinni dokładnie analizować wewnętrzne przepisy zakładu pracy, aby zrozumieć swoje prawa i możliwości wyrównania wynagrodzenia po powrocie do pracy.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz porady prawnej lub pomocy w napisaniu pisma? Skontaktuj się z nami online, aby szybko i wygodnie uzyskać profesjonalne wsparcie prawne. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »