Anulowanie zwolnienia lekarskiego

• Autor: Paweł Saługa

Sprawa dotyczy anulowania zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę. Dwa dni temu miałem wypadek w pracy. Dostałem zwolnienie na 2 tygodnie. Pracodawca jednak dzwoni do mnie i namawia do powrotu do pracy, obiecuje premię. Czuję się dobrze i na dobrą sprawę mógłbym wrócić do pracy. Nie wiem jednak, czy takie anulowanie zwolnienia lekarskiego jest możliwe i zgodne z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Anulowanie zwolnienia lekarskiego

Kwestionowanie przez pracodawcę zwolnienia lekarskiego

Pracodawca może kwestionować zasadność wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności o pracy, jednakże kontrolę prawidłowości wystawienia tego zwolnienia przeprowadzają lekarz orzecznicy ZUS.

Kwestie ta reguluje art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 159). „W celu kontroli lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może:

1) przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego:

  1. w wyznaczonym miejscu,
  2. w miejscu jego pobytu;

2) skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

3) zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie;

4) zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie”.

Ubezpieczony jest obowiązany udostępnić posiadaną dokumentację medyczną lekarzowi przeprowadzającemu badanie. Jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, za okres od tej daty zaświadczenie lekarskie traci ważność.

Dopóki jednak zaświadczenie takie nie zostanie skutecznie podważone – obowiązuje ono przez określony w nim okres, a pracownik nie jest uprawniony do podjęcia pracy. Zaświadczenie to stanowi usprawiedliwioną przyczynę nieobecności w pracy, a pracodawca nie jest uprawniony do domagania się stawiennictwa pracownika w pracy, tym samym nie możliwe jest "anulowanie zwolnienia lekaeskiego".

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »