Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z powodu reorganizacji szkoły

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-10-28

Mam pytanie dotyczące terminu rozwiązania umowy o pracę (data złożenia wypowiedzenia) w związku z moim przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z powodu reorganizacji szkoły, Chcę rozwiązać stosunek pracy w sierpniu, kiedy osiągnę wiek 56 lat. Czy należy mi się nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy, jeśli 1 września rozpocznę 34. rok pracy? Dyrektor twierdzi, że mam rozwiązać stosunek pracy w maju, więc nagrody jubileuszowej już nie otrzymam? Czy wówczas dostanę za 6 miesięcy rekompensatę i za 3 miesiące odprawę emerytalną?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z powodu reorganizacji szkoły

Zgodnie z art. 23 ustawy Karta Nauczyciela „stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu na wniosek nauczyciela z końcem roku szkolnego, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego wypowiedzenia”.

Koniec roku szkolnego wypada zawsze 31 sierpnia, a wypowiedzenie powinno być złożone do dnia 31 maja. Jednak złożenie wypowiedzenia do dnia 31 maja nie oznacza, że okresu wypowiedzenia nie traktuje się już jak okresu zatrudnienia.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania. (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) „w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy”.

Obecnie obowiązujący przepis rozporządzenia przewidują, ze nagrodę jubileuszową, do której nabycia brakuje mniej niż 12 miesięcy, wypłaca się tylko wtedy, gdy nauczyciel odchodzi na emeryturę czy rentę, ale nie na świadczenie kompensacyjne.

Stanowisko takie potwierdza MEN, którego zdaniem obecnie obowiązujące przepisy nie pozostawiają żadnego pola do interpretacji. Prawodawca nie przewidział możliwości wcześniejszej wypłaty nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, który odchodzi na świadczenie kompensacyjne.

Tak wiec niezależnie od tego, czy rozwiąże Pani stosunek pracy na 12 (lub mniej) miesięcy przed nabyciem kolejnej nagrody, nie będzie Pani ona przysługiwała, bo odchodzi Pani na świadczenie kompensacyjne, a nie na emeryturę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ubieganie się o wypłatę pieniędzy za pracę w soboty

Od początku 2014 r. do kwietnia 2018 byłem zatrudniony w firmie jako kierowca kat. B na cały etat z najniższym wynagrodzeniem. Przez cały ten...

 

Niewypłacenie premii po odejściu z pracy

Wypowiedziałem umowę o pracę i z końcem kwietnia odszedłem z firmy. Pracodawca nie chce mi wypłacić premii rocznej za obecny rok, którą...

 

Różnice w wynagrodzeniach na podobnych stanowiskach

Różnice w wynagrodzeniach na podobnych stanowiskach

Przed 5 laty zostałam zatrudniona w pewnej firmie na stanowisku lidera zespołu. Niedawno pracodawca oznajmił, że zmienia politykę firmy i doszło do...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »