Przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z powodu reorganizacji szkoły

• Autor: Marta Handzlik

Mam pytanie dotyczące terminu rozwiązania umowy o pracę (data złożenia wypowiedzenia) w związku z moim przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z powodu reorganizacji szkoły, Chcę rozwiązać stosunek pracy w sierpniu, kiedy osiągnę wiek 56 lat. Czy należy mi się nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy, jeśli 1 września rozpocznę 34. rok pracy? Dyrektor twierdzi, że mam rozwiązać stosunek pracy w maju, więc nagrody jubileuszowej już nie otrzymam? Czy wówczas dostanę za 6 miesięcy rekompensatę i za 3 miesiące odprawę emerytalną?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z powodu reorganizacji szkoły

Wypowiedzenie stosunku pracy przez nauczyciela

Zgodnie z art. 23 ustawy Karta Nauczyciela „stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu na wniosek nauczyciela z końcem roku szkolnego, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego wypowiedzenia”.

Koniec roku szkolnego wypada zawsze 31 sierpnia, a wypowiedzenie powinno być złożone do dnia 31 maja. Jednak złożenie wypowiedzenia do dnia 31 maja nie oznacza, że okresu wypowiedzenia nie traktuje się już jak okresu zatrudnienia.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania. (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) „w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy”.

Zobacz też: Kiedy złożyć wniosek o świadczenie kompensacyjne

Nagroda jubileuszowa

Obecnie obowiązujący przepis rozporządzenia przewidują, ze nagrodę jubileuszową, do której nabycia brakuje mniej niż 12 miesięcy, wypłaca się tylko wtedy, gdy nauczyciel odchodzi na emeryturę czy rentę, ale nie na świadczenie kompensacyjne.

Stanowisko takie potwierdza MEN, którego zdaniem obecnie obowiązujące przepisy nie pozostawiają żadnego pola do interpretacji. Prawodawca nie przewidział możliwości wcześniejszej wypłaty nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, który odchodzi na świadczenie kompensacyjne.

Tak wiec niezależnie od tego, czy rozwiąże Pani stosunek pracy na 12 (lub mniej) miesięcy przed nabyciem kolejnej nagrody, nie będzie Pani ona przysługiwała, bo odchodzi Pani na świadczenie kompensacyjne, a nie na emeryturę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »