Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z funkcji pracownika powołanego na 6 lat

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2007-11-09

W jakim trybie, pracownik (dyrektor SP ZOZ) zatrudniony na podstawie powołania (na kadencję 6 lat) może rozwiązać stosunek pracy? Czy składając rezygnację musi oczekiwać na decyzję o odwołaniu organu, który go powołał - jeżeli tak, to co się dzieje w przypadku pracownika powołanego na czas nieokreślony? Niepodjęcie przez organ powołujący decyzji o odwołaniu takiego pracownika będzie zmuszało do świadczenia przez niego pracy do końca żywota? Czy może rezygnacja pracownika jest równoznaczna z wypowiedzeniem stosunku pracy i rozpoczyna bieg wypowiedzenia? Jeżeli tak, to czy jakakolwiek późniejsza decyzja organu powołującego o odwołaniu takiego pracownika ma sens?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownik powołany na stanowisko może wypowiedzieć stosunek pracy(art. 69 K.p.).

W konsekwencji, jego rezygnacja z pełnionej funkcji może być traktowana jako wypowiedzenie.

Chodzi jednak o to, aby pismo w sprawie rezygnacji przewidywało słowa o wypowiedzeniu stosunku pracy, aby pracodawca nie potraktował tego jako propozycji w sprawie rozwiązania stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Rozwiązanie umowy na okres próbny

Rozwiązanie umowy na okres próbny

Podpisałam umowę o pracę na okres próbny, który wynosi trzy miesiące. Przepracowałam tydzień i chciałabym zrezygnować, ponieważ otrzymałam inną...

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Do kwietnia 2011 r. mam urlop wychowawczy, ale od 1 września chciałabym rozpocząć nową pracę. Mam umowę na czas określony do 2012 r. i okres wypowiedzenia...

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Klauzula przewidująca krótszy okres wypowiedzenia

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony, staż pracy u pracodawcy prawie 2 lata. W umowie mam zapis, iż okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Czy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »