Rozwiązanie umowy o pracę przez nauczyciela w trybie pilnym

• Autor: Marta Handzlik

Jestem nauczycielem zatrudnionym w szkole na podstawie mianowania, pełnię również na podstawie umowy-zlecenia obowiązki doradcy metodycznego oraz prowadzę własną działalność gospodarczą. Taka ilość obowiązków jest koniecznością wynikającą z choroby członka mojej rodziny. Dyrektor szkoły wiedział o moich zobowiązaniach, jednak zorganizował mój czas pracy w planie lekcji w sposób uniemożliwiający dodatkową działalność zarobkową. Jedynym w tej sytuacji rozwiązaniem jest rozwiązanie stosunku pracy ze szkołą, w której pracuję, i to w trybie pilnym. Jak to należy zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Rozwiązanie umowy o pracę przez nauczyciela w trybie pilnym

Zakończenie stosunku pracy w trybie pilnym

Jedynym rozwiązaniem, aby zakończyć stosunek pracy w trybie pilnym, jest porozumienie stron.

W przypadku, gdy z inicjatywą rozwiązania stosunku pracy występuje nauczyciel, stosunek pracy może zostać rozwiązany na mocy porozumienia stron albo na wniosek nauczyciela w drodze wypowiedzenia.

Rozwiązanie stosunku pracy w drodze wypowiedzenia następuje z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, którego zakończenie przypadać powinno na koniec roku szkolnego (tj. na dzień 31 sierpnia).

Zgodnie z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również na mocy porozumienia stron.

Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron

Tryb rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron polega na tym, że pracownik i pracodawca (czyli strony stosunku pracy) uzgadniają, że stosunek pracy zostanie rozwiązany i określają termin zakończenia stosunku pracy.

Termin ten może zostać ustalony dowolnie, niezależnie od organizacji roku szkolnego – rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić także w trakcie roku szkolnego, jeśli tylko obie strony wyrażą na to zgodę.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron polega na złożeniu przez pracodawcę i pracownika oświadczenia woli w przedmiocie zgody na ustanie stosunku pracy w terminie ustalonym przez strony (pracownika i pracodawcę). Podkreślić trzeba, iż aby mogło dojść do rozwiązania umowy o pracę w omawianym trybie, potrzebna jest zgodna wola pracodawcy i pracownika.

Słowem – jeśli chce Pan odejść jak najszybciej, musi Pan wystąpić z porozumieniem stron do pracodawcy, a pracodawca musi wyrazić na to zgodę. Jeśli zgody nie wyrazi, pozostaje Panu jedynie wypowiedzenie, ale wówczas stosunek pracy zakończy się 31 sierpnia i do tego czasu musi Pan pracę wykonywać.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »