Kategoria: Karta Nauczyciela

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy o pracę przez nauczyciela w trybie pilnym

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-01-24

Jestem nauczycielem zatrudnionym w szkole na podstawie mianowania, pełnię również na podstawie umowy-zlecenia obowiązki doradcy metodycznego oraz prowadzę własną działalność gospodarczą. Taka ilość obowiązków jest koniecznością wynikającą z choroby członka mojej rodziny. Dyrektor szkoły wiedział o moich zobowiązaniach, jednak zorganizował mój czas pracy w planie lekcji w sposób uniemożliwiający dodatkową działalność zarobkową. Jedynym w tej sytuacji rozwiązaniem jest rozwiązanie stosunku pracy ze szkołą, w której pracuję, i to w trybie pilnym. Jak to należy zrobić?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Jedynym rozwiązaniem, aby zakończyć stosunek pracy w trybie pilnym, jest porozumienie stron.

W przypadku, gdy z inicjatywą rozwiązania stosunku pracy występuje nauczyciel, stosunek pracy może zostać rozwiązany na mocy porozumienia stron albo na wniosek nauczyciela w drodze wypowiedzenia.

Rozwiązanie stosunku pracy w drodze wypowiedzenia następuje z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, którego zakończenie przypadać powinno na koniec roku szkolnego (tj. na dzień 31 sierpnia).

Zgodnie z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również na mocy porozumienia stron.

Tryb rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron polega na tym, że pracownik i pracodawca (czyli strony stosunku pracy) uzgadniają, że stosunek pracy zostanie rozwiązany i określają termin zakończenia stosunku pracy.

Termin ten może zostać ustalony dowolnie, niezależnie od organizacji roku szkolnego – rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić także w trakcie roku szkolnego, jeśli tylko obie strony wyrażą na to zgodę.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron polega na złożeniu przez pracodawcę i pracownika oświadczenia woli w przedmiocie zgody na ustanie stosunku pracy w terminie ustalonym przez strony (pracownika i pracodawcę). Podkreślić trzeba, iż aby mogło dojść do rozwiązania umowy o pracę w omawianym trybie, potrzebna jest zgodna wola pracodawcy i pracownika.

Słowem – jeśli chce Pan odejść jak najszybciej, musi Pan wystąpić z porozumieniem stron do pracodawcy, a pracodawca musi wyrazić na to zgodę. Jeśli zgody nie wyrazi, pozostaje Panu jedynie wypowiedzenie, ale wówczas stosunek pracy zakończy się 31 sierpnia i do tego czasu musi Pan pracę wykonywać.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z kartą nauczyciela?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »