Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odprawa i nagroda jubileuszowa po ustaniu zatrudnienia

Autor: Marta Handzlik

Przebywam na zwolnieniu lekarskim, wypowiedzenie z pracy kończy się 31 stycznia. Jestem w wieku emerytalnym i pobieram rentę po zmarłym niedawno mężu. Czy po ustaniu zatrudnienia otrzymam odprawę 6-miesięczną (budżetówka) oraz nagrodę jubileuszowa, którą otrzymałabym, gdybym pracowała, za 11 miesięcy (nagrodę jubileuszowa otrzymywałam zawsze 11 stycznia)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Odprawa i nagroda jubileuszowa po ustaniu zatrudnienia

Prawo do nagrody jubileuszowej

Zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych „pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe”.

„W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy”.

Zobacz też: Wypłata nagrody jubileuszowej przy przejściu na emeryturę

Odprawa dla pracownika na wypowiedzeniu

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 1993 r. (sygn. akt I PRN 111/93) podniósł, że przewidziany w przepisach regulujących prawo do odprawy „związek” między rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej może mieć nie tylko charakter przyczynowy, czasowy, ale także funkcjonalny.

Sąd Najwyższy podkreślił, że odprawa przysługuje pracownikowi w związku z nabyciem prawa do emerytury (lub renty), a nie pracownikowi, który nabył już prawo do tego świadczenia, lub też w chwili nabycia tego prawa. Oznacza to, że ustawodawca zakłada, iż odprawa przysługuje także po rozwiązaniu stosunku pracy, a więc nawet tym samym osobom, które pracownikami już nie są.

Powstanie prawa do emerytury nie musi mieć miejsca bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy, byleby między tym rozwiązaniem a powstaniem prawa do tych świadczeń zachodził „związek”. Może to być związek przyczynowy i czasowy, ale wystarczy także związek funkcjonalny. W przeciwnym razie ustawodawca posłużyłby się bardziej restryktywną z punktu widzenia interesów pracownika formułą prawną, wymagającą np. aby rozwiązanie stosunku pracy następowało „z powodu” nabycia prawa do emerytury bądź też z powodu podjęcia przez stronę stosunku pracy działań zmierzających do uzyskania przez pracownika emerytury i uzyskania przez niego takiego świadczenia.

Należy więc przyjąć, że przesłankami nabycia prawa do odprawy są rozwiązanie stosunku pracy, przyznanie prawa do świadczenia i związek funkcjonalny między nimi. Przyznanie prawa do emerytury może więc nastąpić po pewnym czasie od ustania stosunku pracy, byle między nimi występował związek funkcjonalny. Prawo do odprawy powstaje w chwili spełnienia wszystkich jego przesłanek, a więc w dacie przyznania prawa do emerytury, jeżeli następuje to po pewnym czasie od rozwiązania stosunku pracy.

Zatem przyznanie świadczenia emerytalnego po ustaniu zatrudnienia jest konsekwencją sytuacji bezpośrednio poprzedzającej rozwiązanie stosunku pracy. Użycie sformułowania „w związku” daje zatem prawo do odprawy pracownikom w tych przypadkach, w których rozwiązanie stosunku pracy nie zbiega się w czasie z nabyciem prawa do emerytury.

Co przysługuje pracownikowi?

W mojej opinii odprawa emerytalna będzie Pani przysługiwała tak samo jak nagroda jubileuszowa, bowiem do tej drugiej brakuje Pani mniej niż 12 miesięcy.

Jeśli chodzi o konsultację ze związkiem zawodowym – jest ona konieczna zawsze, gdy dochodzi do wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info