Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Do kiedy złożyć wniosek o rozwiązanie umowy by móc przejść na świadczenie kompensacyjne?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-11-05

Jestem nauczycielką zatrudnioną na podstawie mianowania. Chciałabym przejść na świadczenie kompensacyjne. Spełniam warunek stażu pracy, warunek wieku 55 lat spełnię pod koniec września. Do kiedy powinnam złożyć wniosek o rozwiązanie umowy, by móc przejść na świadczenie kompensacyjne tuż po osiągnięciu wieku uprawniającego do świadczenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że co do zasady rozwiązanie umowy przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania może nastąpić albo w każdym czasie na podstawie porozumienia stron, albo za wypowiedzeniem – na koniec roku szkolnego.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić na mocy porozumienia stron.

Jak pisałam – w tym trybie umowa może się zakończyć w dowolnym momencie roku szkolnego, także już we wrześniu czy w październiku. Jedynym warunkiem jest to, aby pracodawca wyraził zgodę na taką formę zakończenia stosunku pracy. Jeśli zgody nie wyrazi – pozostaje jedynie wypowiedzenie.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 KN stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu na wniosek nauczyciela z końcem roku szkolnego, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego wypowiedzenia.

W tym trybie musiałaby Pani złożyć do 31 maja wypowiedzenie i zakończyłoby się ono 31 sierpnia. A to oznacza, że stosunek pracy rozwiązałby się jeszcze przed osiągnięciem wieku uprawniającego do świadczenia kompensacyjnego. Takie rozwiązanie pozbawiłoby Panią prawa do odprawy z tytułu przejścia na świadczenie.

Z drugiej strony – jeśli Pani nie złoży do 31 maja wypowiedzenia, a potem pracodawca nie zgodzi się na porozumienie stron – musi Pani przepracować kolejny rok, zanim przejdzie Pani na świadczenie kompensacyjne. Dlatego warto już teraz porozmawiać z pracodawcą o chęci przejścia na świadczenie od października.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki