Wypowiedzenie stosunku pracy przez nauczyciela

• Autor: Marta Handzlik

Jestem nauczycielem kontraktowym. Mam umowę o pracę zawartą do 31 sierpnia 2018 r. Chciałabym złożyć wypowiedzenie stosunku pracy z dniem 31 sierpnia 2017 r. Co muszę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Wypowiedzenie stosunku pracy przez nauczyciela

Rozwiązanie umowy okresowej przed upływem okresu jej trwania

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że pragmatyka nauczycielska nie zawiera przepisów dotyczących rozwiązywania umowy okresowej przed upływem okresu jej trwania. Stąd zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią art. 30 § 1 pkt 4 K.p. umowa o pracę zawarta na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta. Oznacza to, że co do zasady takich umów o pracę nie można wypowiedzieć. Jednakże od tej zasady przepisy prawa pracy przewidują dwa wyjątki, które mogą mieć zastosowanie także w odniesieniu do nauczycielskich stosunków pracy.

Na gruncie pragmatyki nauczycielskiej stosunki pracy mogą być bowiem zawierane na czas określony w związku z zaistnieniem potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela. Oba te stosunki pracy, mimo że określone w tej samej podstawie prawnej, nieco się od siebie różnią w zakresie okresu ich trwania. Powiązanie bowiem przesłanki nawiązania umowy okresowej z potrzebą organizacji nauczania wywołuje konieczność ustalenia okresu jej trwania wyłącznie w odniesieniu do jednego roku szkolnego (o ile nie okresu trwania zajęć dydaktycznych), natomiast nawiązanie umowy na zastępstwo co do zasady nie musi odnosić się tylko do jednego roku szkolnego, jeżeli nieobecność zastępowanego nauczyciela jest dłuższa.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wcześniejsze rozwiązanie umowy na czas określony za wypowiedzeniem 

Dopuszczalność wypowiadania umowy okresowej została przewidziana w treści art. 33 K.p. Zgodnie z treścią przepisu przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż sześć miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Rozwiązanie za wypowiedzeniem zakłada jednostronny charakter rozwiązania stosunku pracy, a więc bez konieczności uzyskiwania zgody drugiej strony stosunku pracy (tak jak ma to miejsce w ramach rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron).

Jeśli z Pani umowy wynika, że może ona być rozwiązana za wypowiedzeniem, to może to Pani zrobić za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Jeśli skutek miałby mieć miejsce 31 sierpnia, wówczas na dwa tygodnie przed musi Pani złożyć wypowiedzenie na piśmie, w którym wskazuje Pani jaka umowa jest rozwiązywana, że wypowiedzenie wynosi 2 tygodnie oraz że jego skutek nastąpi 31 sierpnia.

Niestety, jeśli w umowie o pracę brak zapisu o możliwości wypowiedzenia – nie może Pani rozwiązać łączącego Panią z pracodawcą stosunku pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »