Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie stosunku pracy przez nauczyciela

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-11-17

Jestem nauczycielem kontraktowym. Mam umowę o pracę zawartą do 31 sierpnia 2018 r. Chciałabym złożyć wypowiedzenie stosunku pracy z dniem 31 sierpnia 2017 r. Co muszę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że pragmatyka nauczycielska nie zawiera przepisów dotyczących rozwiązywania umowy okresowej przed upływem okresu jej trwania. Stąd zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią art. 30 § 1 pkt 4 K.p. umowa o pracę zawarta na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta. Oznacza to, że co do zasady takich umów o pracę nie można wypowiedzieć. Jednakże od tej zasady przepisy prawa pracy przewidują dwa wyjątki, które mogą mieć zastosowanie także w odniesieniu do nauczycielskich stosunków pracy.

Na gruncie pragmatyki nauczycielskiej stosunki pracy mogą być bowiem zawierane na czas określony w związku z zaistnieniem potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela. Oba te stosunki pracy, mimo że określone w tej samej podstawie prawnej, nieco się od siebie różnią w zakresie okresu ich trwania. Powiązanie bowiem przesłanki nawiązania umowy okresowej z potrzebą organizacji nauczania wywołuje konieczność ustalenia okresu jej trwania wyłącznie w odniesieniu do jednego roku szkolnego (o ile nie okresu trwania zajęć dydaktycznych), natomiast nawiązanie umowy na zastępstwo co do zasady nie musi odnosić się tylko do jednego roku szkolnego, jeżeli nieobecność zastępowanego nauczyciela jest dłuższa.

Dopuszczalność wypowiadania umowy okresowej została przewidziana w treści art. 33 K.p. Zgodnie z treścią przepisu przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż sześć miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Rozwiązanie za wypowiedzeniem zakłada jednostronny charakter rozwiązania stosunku pracy, a więc bez konieczności uzyskiwania zgody drugiej strony stosunku pracy (tak jak ma to miejsce w ramach rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron).

Jeśli z Pani umowy wynika, że może ona być rozwiązana za wypowiedzeniem, to może to Pani zrobić za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Jeśli skutek miałby mieć miejsce 31 sierpnia, wówczas na dwa tygodnie przed musi Pani złożyć wypowiedzenie na piśmie, w którym wskazuje Pani jaka umowa jest rozwiązywana, że wypowiedzenie wynosi 2 tygodnie oraz że jego skutek nastąpi 31 sierpnia.

Niestety, jeśli w umowie o pracę brak zapisu o możliwości wypowiedzenia – nie może Pani rozwiązać łączącego Panią z pracodawcą stosunku pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Do kwietnia 2011 r. mam urlop wychowawczy, ale od 1 września chciałabym rozpocząć nową pracę. Mam umowę na czas określony do 2012 r. i okres wypowiedzenia...

Dłuższy okres wypowiedzenia niż okres gwarantowany przez Kodeks pracy – 3 miesiące zamiast 2 tygodni

Mam podpisaną umowę na czas określony (5 lat) i zapisaną klauzulę o wypowiedzeniu (3 miesiące). Na co można się powołać, żeby skorzystać z kodeksowego...

 

Rozwiązanie umowy po powrocie z urlopu wychowawczego

Niedługo kończę urlop wychowawczy, który wykorzystałam w pełni. Mam umowę na czas nieokreślony, przepracowałam 10 lat. Co powinnam zrobić, jeśli nie...

 

Czy pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika?

Czy pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika? Zaznaczam, że pracownik, który wypowiedział umowę...

 

Rezygnacja z przedwstępnej umowy o pracę

Podpisałam przedwstępną umowę o pracę, jednak chciałabym z niej zrezygnować. Czy muszę napisać wypowiedzenie umowy? Dodam, że w umowie...

 

Wypowiedzenie umowy o pracę z uczelnią prywatną

Jestem nauczycielem akademickim i mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony z uczelnią prywatną. Wypowiedzenie umowy zostało...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »