Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie stosunku pracy przez nauczyciela

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-11-17

Jestem nauczycielem kontraktowym. Mam umowę o pracę zawartą do 31 sierpnia 2018 r. Chciałabym złożyć wypowiedzenie stosunku pracy z dniem 31 sierpnia 2017 r. Co muszę zrobić?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że pragmatyka nauczycielska nie zawiera przepisów dotyczących rozwiązywania umowy okresowej przed upływem okresu jej trwania. Stąd zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią art. 30 § 1 pkt 4 K.p. umowa o pracę zawarta na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta. Oznacza to, że co do zasady takich umów o pracę nie można wypowiedzieć. Jednakże od tej zasady przepisy prawa pracy przewidują dwa wyjątki, które mogą mieć zastosowanie także w odniesieniu do nauczycielskich stosunków pracy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Na gruncie pragmatyki nauczycielskiej stosunki pracy mogą być bowiem zawierane na czas określony w związku z zaistnieniem potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela. Oba te stosunki pracy, mimo że określone w tej samej podstawie prawnej, nieco się od siebie różnią w zakresie okresu ich trwania. Powiązanie bowiem przesłanki nawiązania umowy okresowej z potrzebą organizacji nauczania wywołuje konieczność ustalenia okresu jej trwania wyłącznie w odniesieniu do jednego roku szkolnego (o ile nie okresu trwania zajęć dydaktycznych), natomiast nawiązanie umowy na zastępstwo co do zasady nie musi odnosić się tylko do jednego roku szkolnego, jeżeli nieobecność zastępowanego nauczyciela jest dłuższa.

Dopuszczalność wypowiadania umowy okresowej została przewidziana w treści art. 33 K.p. Zgodnie z treścią przepisu przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż sześć miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Rozwiązanie za wypowiedzeniem zakłada jednostronny charakter rozwiązania stosunku pracy, a więc bez konieczności uzyskiwania zgody drugiej strony stosunku pracy (tak jak ma to miejsce w ramach rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron).

Jeśli z Pani umowy wynika, że może ona być rozwiązana za wypowiedzeniem, to może to Pani zrobić za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Jeśli skutek miałby mieć miejsce 31 sierpnia, wówczas na dwa tygodnie przed musi Pani złożyć wypowiedzenie na piśmie, w którym wskazuje Pani jaka umowa jest rozwiązywana, że wypowiedzenie wynosi 2 tygodnie oraz że jego skutek nastąpi 31 sierpnia.

Niestety, jeśli w umowie o pracę brak zapisu o możliwości wypowiedzenia – nie może Pani rozwiązać łączącego Panią z pracodawcą stosunku pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »