Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uzyskać duplikat aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-07-07

Rozpoczęłam pracę jako nauczyciel przed 7 laty. Rok później, po odbyciu stażu i egzaminie uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego i oczywiście moje wynagrodzenie zostało podniesione. W 2014 r. szkoła, w której pracowałam, została zamknięta. Zostałam przeniesiona do innej szkoły (dyrektor odszedł na emeryturę). Po kilku latach pracy w nowej szkole okazało się, że nie ma mojego aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego – ani w aktach osobowych, ani w archiwum dokumentów z zamkniętej szkoły, ani nie mam go u siebie w swoich dokumentach. Nie został w ogóle wydany przez dyrektora, a ja jako młody nauczyciel zaczynający pracę nie wiedziałam, że taki dokument powinnam dostać. W październiku 2016 r. skończyłam staż na nauczyciela mianowanego i aby złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego koniecznym jest dołączenie potwierdzonej kopii aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. W jaki sposób mogę uzyskać akt, który nie został wcześniej wydany, a szkoła została zamknięta?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nauczyciel, który ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego, powinien załączyć do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego między innymi akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. W przypadku niezałączenia tego dokumentu organ prowadzący szkołę powinien wezwać nauczyciela do uzupełnienia dokumentacji. Jeżeli nauczyciel jej nie uzupełni, na przykład dlatego że nie został mu wydany akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, to organ rozpatrujący wniosek powinien pozostawić go bez rozpoznania. Dlatego nauczyciel powinien jak najszybciej uzupełnić braki w dokumentacji.

W sytuacji gdy nauczyciel nie posiada aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego istnieje możliwość uzyskania jego duplikatu. Zgodnie z artykułem 9b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego nadaje dyrektor szkoły. Dokumentacja związana z odbyciem stażu, jak też dokumentacja świadcząca o uzyskaniu przez nauczyciela stażystę akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzeniu rozmowy z nim, zgodnie z artykułem 9b ust. 1 pkt 1 powinna być przechowywana w szkole, w której te czynności miały miejsce. W przypadku zagubienia aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, albo nieotrzymania tego aktu w przeszłości, należy zwrócić się o wydanie duplikatu do dyrekcji szkoły, w której uzyskało się wspomniany stopień awansu zawodowego.

Jeśli szkoła ta już nie istnieje – należy zwrócić się do szkoły, w której przechowywane są akta związane z awansem zawodowym. Wtedy na podstawie dokumentacji stażu i innych dokumentów związanych z awansem (w tym protokołów komisji i akceptacji komisji) dyrektor szkoły, która przejęła dokumentację, powinien wydać duplikat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki