Kategoria: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Złamanie nogi, 182 dni zwolnienia i świadczenie rehabilitacyjne

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-07-28

Jestem po złamaniu nogi, skończyłam chorobowe po 180 dniach. Za późno został wysłany druk N-9. Zwolnienie skończyło mi się 21.09.2010 r., nie ma dalszego zwolnienia i ZUS czeka na dosłanie dokumentów. Czy w międzyczasie mam wziąć urlop, czy jakieś zaświadczenie od lekarza?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Pracownik, który po upływie 182 dni okresu zasiłkowego nie otrzymał decyzji z ZUS dotyczącej przyznania świadczenia rehabilitacyjnego (o ile o takie świadczenie wystąpił), a nadal jest niezdolny do pracy, nie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego, aby usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pracownik ten, będąc nadal niezdolnym do pracy – o czym świadczą przedłożone w ZUS dokumenty, takie jak wypełniony druk N-9 (zaświadczenie o stanie zdrowia) – nie może zostać dopuszczony do pracy. Rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego, zgodnie z treścią wyroku SN z 4 kwietnia 2000 r. (I PKN 565/99), stwarza zaś domniemanie, że zatrudniony odzyskał zdolność do pracy i oznacza, że ustały przyczyny nieobecności. Jednakże w takim przypadku, po trwającej dłużej niż 30 dni nieobecności pracownika, wywołanej chorobą, należy – zgodnie z art. 229 § 2 K.p. – poddać pracownika kontrolnym badaniom lekarskim (jak należy domniemywać, pracownik nie uzyska w tym przypadku orzeczenia lekarskiego potwierdzającego jego zdolność do pracy. Zgoda lekarza medycyny pracy na powrót do pracy podaje zaś w wątpliwość zasadność wystąpienia o świadczenie rehabilitacyjne).

Z powyższych powodów wyklucza się więc możliwość wysłania na urlop wypoczynkowy pracownika, który oczekuje na decyzję z ZUS.

Nie ma także konieczności usprawiedliwiania nieobecności w innej formie, gdyż czas od 183. dnia choroby do momentu otrzymania decyzji z ZUS jest traktowany jako nieobecność usprawiedliwiona niepłatna. Pracodawca nie może z powodu tej nieobecności wypowiedzieć umowy pracownikowi, gdyż uczestnicząc w wypełnianiu dokumentów do ZUS, miał możliwość powziąć pełną informację o przyczynach nieobecności pracownika.

Naruszeniem prawa jest zwolnienie w trybie art. 53 § 1 Kodeksu pracy osoby, która korzysta z zasiłku chorobowego, nawet jeśli decyzja organu rentowego przedłużająca prawo do zasiłku nie była znana pracodawcy. Zdaniem sądu nieprawidłowe jest także złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia podwładnemu z prawem do wynagrodzenia lub będącemu na zasiłku chorobowym, choćby data ustania zatrudnienia przypadała już po okresie ochronnym (orzeczenie SN z 21 czerwca 2005 r., II PK 319/04).

I pracownikowi, i pracodawcy pozostaje więc oczekiwać na decyzję ZUS. Po jej otrzymaniu można będzie poczynić dalsze kroki, takie jak podjęcie decyzji o powrocie do pracy pracownika (jeśli otrzyma orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność do pracy) lub rozwiązanie z nim umowy o pracę.

Jeśli pracownikowi zostanie przyznane świadczenie rehabilitacyjne, które w razie pozytywnego rozpatrzenia przez ZUS jest przyznawane od 183. dnia choroby, to dopiero po 3 miesiącach pobierania tego świadczenia pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę o pracę z tym pracownikiem – bez zastosowania okresu wypowiedzenia (art. 53 § 1 K.p.).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »