Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do odprawy i wypłaty ekwiwalentu za zaległy urlop po decyzji o przyznaniu renty ZUS

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-04-11

Mam 59 lat, ZUS przyznał mi rentę roczną ze względu na całkowitą niezdolność do pracy. Przepracowałam 39 lat, obecnie zakład będzie chciał rozwiązać ze mną umowę o pracę. Czy zachowam prawo do odprawy i wypłaty za zaległy urlop?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ekwiwalent za urlop otrzyma Pani niezależnie od sposobu rozwiązania stosunku pracy. Przysługuje on bowiem w przypadku, gdy w związku z zakończeniem stosunku pracy pracownik nie wykorzystał przysługującego mu za dany rok urlopu. Oczywiście gdy stosunek pracy ustaje w trakcie roku – urlop oblicza się proporcjonalnie do czasu trwania stosunku pracy.

Zgodnie z art. 92(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) – pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Skoro ZUS przyznał Pani rentę z tytułu niezdolności do pracy, to odprawa będzie Pani przysługiwała po zakończeniu stosunku pracy.

Bez względu na to, czy pracodawca zaproponuje Pani porozumienie stron, czy po prostu umowę wypowiedzenie – w związku z tym, że dzieje się tak z powodu Pani renty, otrzyma Pani odprawę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne?

Mój pracodawca 2 marca br. poinformował mnie ustnie, że nie ma dla mnie pracy zgodnej z moimi kwalifikacjami i kazał mi iść na zaległy urlop oraz...

 

Zwolnienie z pracy jedynego żywiciela rodziny

W firmie, w której pracuję będą zwolnienia. Dowiedziałam się, że prawdopodobnie ja również będę zwolniona. Jestem jedynym żywicielem rodziny,...

 

Zwolnienie z pracy z dnia na dzień

Pracuję na podstawie umowy zlecenia. Umowa kończy mi się w tym miesiącu. Jestem w 12 tygodniu ciąży. Czy mój pracodawca może tak po prostu...

 

Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy o pracę

Mam pytanie dotyczące ochrony przedemerytalnej w kontekście rozwiązania umowy o pracę z art. 53 K.p. Pracownica nabywa prawo do emerytury za...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »