Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawo do odprawy i wypłaty ekwiwalentu za zaległy urlop po decyzji o przyznaniu renty ZUS

Autor: Marta Handzlik

Mam 59 lat, ZUS przyznał mi rentę roczną ze względu na całkowitą niezdolność do pracy. Przepracowałam 39 lat, obecnie zakład będzie chciał rozwiązać ze mną umowę o pracę. Czy zachowam prawo do odprawy i wypłaty za zaległy urlop?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Prawo do odprawy i wypłaty ekwiwalentu za zaległy urlop po decyzji o przyznaniu renty ZUS

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop i prawo do odprawy

Ekwiwalent za urlop otrzyma Pani niezależnie od sposobu rozwiązania stosunku pracy. Przysługuje on bowiem w przypadku, gdy w związku z zakończeniem stosunku pracy pracownik nie wykorzystał przysługującego mu za dany rok urlopu. Oczywiście gdy stosunek pracy ustaje w trakcie roku – urlop oblicza się proporcjonalnie do czasu trwania stosunku pracy.

Zgodnie z art. 92(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) – pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Skoro ZUS przyznał Pani rentę z tytułu niezdolności do pracy, to odprawa będzie Pani przysługiwała po zakończeniu stosunku pracy.

Bez względu na to, czy pracodawca zaproponuje Pani porozumienie stron, czy po prostu umowę wypowiedzenie – w związku z tym, że dzieje się tak z powodu Pani renty, otrzyma Pani odprawę.

Zobacz też: Decyzja ZUS o przyznaniu renty a rozwiązanie umowy o pracę

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info