Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pracownica w ciąży a zmniejszenie etatu

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-03-04

Czy jeśli pracownica jest w ciąży (5. tydzień), a w firmie szykuje się masowe zmienianie angaży z całego etatu na pół etatu, to czy kobietę w ciąży również to dotyczy? Nasza płaca jest prowizyjna i obawiam się, że jeśli zostanie zmieniony angaż, to średnia w czasie zwolnienia przed porodem i w czasie macierzyńskiego będzie o wiele niższa. Czy moje obawy są słuszne? W umowie mam podstawę plus prowizję.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana warunków pracy, takich jak obniżka wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu, jest zmianą niekorzystną dla pracownika i powinna być dokonana w drodze porozumienia bądź wypowiedzenia zmieniającego.

Jednakże pracownica w ciąży podlega szczególnej ochronie i pracodawcy nie wolno m.in. wypowiedzieć takiej pracownicy umowy o pracę (art. 177 § 1 Kodeksu pracy), a co za tym idzie – zmienić jej warunków pracy na mniej korzystne w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Wynika to z treści art. 42 Kodeksu pracy, który dotyczy wypowiedzenia warunków pracy i płacy wynikających z umowy.

Zgodnie z § 3 tego artykułu nieprzyjęcie przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy powoduje rozwiązanie umowy o pracę po upływie okresu dokonanego wypowiedzenia.

Skoro nie wolno ciężarnej pracownicy wypowiedzieć umowy, to nie wolno też zaproponować jej takich warunków, na które pracownica nie wyrazi zgody.

Powyższe ma zastosowanie w stosunku do pracodawców zatrudniających nie więcej niż 20 pracowników. Jeśli Pani pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników – nie będzie mógł zmienić Pani warunków zatrudnienia bez Pani zgody.

Pracodawca zatrudniający więcej niż 20 pracowników, w przypadku kiedy przyczyny wypowiedzenia zmieniającego nie leżą po stronie pracownika (po Pani stronie), może zaproponować niekorzystne warunki dla pracownika w formie wypowiedzenia zmieniającego.

Nie oznacza to jednak, że Pani wynagrodzenie zostanie obniżone. W tym przypadku zastosowanie będzie miał art. 5 ust. 6 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zaproponowane Pani niższe wynagrodzenie będzie musiało być uzupełnione o dodatek wyrównawczy wypłacany do chwili ustania ochrony przed zwolnieniem.

Dopuszczalna jest także zmiana warunków zatrudnienia poprzez zastosowanie porozumienia zmieniającego, jednakże wówczas wymagana jest zgoda obu stron, co w Pani sytuacji zapewne nie będzie mieć miejsca.

Jednocześnie informuję Panią, że zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.) w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy.

Oznacza to, że do zasiłku macierzyńskiego do podstawy zostaną wliczone miesiące po zmianie, czyli tylko z połowy etatu, a zatem i z niższego wynagrodzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam się...

 

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Przedłużenie terminowej umowy o pracę do dnia porodu

Mam umowę na czas określony do lipca (będę wtedy w czwartym miesiącu ciąży). Czy umowa zostanie mi automatycznie przedłużona do dnia porodu? Czy...

 

Wypowiedzenie umowy-zlecenia bez ważnego powodu

Jakiej rekompensaty mogę domagać się od pracodawcy po wyrzuceniu mnie z pracy bez powodu? Pracowałam na umowę-zlecenie w przychodni jako...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »