Pracownica w ciąży a zmniejszenie etatu

• Autor: Dorota Kriger

Czy jeśli pracownica jest w ciąży (5. tydzień), a w firmie szykuje się masowe zmienianie angaży z całego etatu na pół etatu, to czy kobietę w ciąży również to dotyczy? Nasza płaca jest prowizyjna i obawiam się, że jeśli zostanie zmieniony angaż, to średnia w czasie zwolnienia przed porodem i w czasie macierzyńskiego będzie o wiele niższa. Czy moje obawy są słuszne? W umowie mam podstawę plus prowizję.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Pracownica w ciąży a zmniejszenie etatu

Czy pracodawca może zmienić warunki pracy i płacy pracownicy w ciąży?

Zmiana warunków pracy, takich jak obniżka wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu, jest zmianą niekorzystną dla pracownika i powinna być dokonana w drodze porozumienia bądź wypowiedzenia zmieniającego.

Jednakże pracownica w ciąży podlega szczególnej ochronie i pracodawcy nie wolno m.in. wypowiedzieć takiej pracownicy umowy o pracę (art. 177 § 1 Kodeksu pracy), a co za tym idzie – zmienić jej warunków pracy na mniej korzystne w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Wynika to z treści art. 42 Kodeksu pracy, który dotyczy wypowiedzenia warunków pracy i płacy wynikających z umowy.

Zgodnie z § 3 tego artykułu nieprzyjęcie przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy powoduje rozwiązanie umowy o pracę po upływie okresu dokonanego wypowiedzenia.

Skoro nie wolno ciężarnej pracownicy wypowiedzieć umowy, to nie wolno też zaproponować jej takich warunków, na które pracownica nie wyrazi zgody.

Powyższe ma zastosowanie w stosunku do pracodawców zatrudniających nie więcej niż 20 pracowników. Jeśli Pani pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników – nie będzie mógł zmienić Pani warunków zatrudnienia bez Pani zgody.

Pracodawca zatrudniający więcej niż 20 pracowników, w przypadku kiedy przyczyny wypowiedzenia zmieniającego nie leżą po stronie pracownika (po Pani stronie), może zaproponować niekorzystne warunki dla pracownika w formie wypowiedzenia zmieniającego.

Rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

Nie oznacza to jednak, że Pani wynagrodzenie zostanie obniżone. W tym przypadku zastosowanie będzie miał art. 5 ust. 6 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zaproponowane Pani niższe wynagrodzenie będzie musiało być uzupełnione o dodatek wyrównawczy wypłacany do chwili ustania ochrony przed zwolnieniem.

Dopuszczalna jest także zmiana warunków zatrudnienia poprzez zastosowanie porozumienia zmieniającego, jednakże wówczas wymagana jest zgoda obu stron, co w Pani sytuacji zapewne nie będzie mieć miejsca.

Jednocześnie informuję Panią, że zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.) w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy.

Oznacza to, że do zasiłku macierzyńskiego do podstawy zostaną wliczone miesiące po zmianie, czyli tylko z połowy etatu, a zatem i z niższego wynagrodzenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »