Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie z pracy a świadczenie rehabilitacyjne

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-12-09

Uległem wypadkowi w pracy. Po pół roku przeszedłem na świadczenia rehabilitacyjne, przyznano mi je na 5 miesięcy. Dziś, po 3 miesiącach od rozpoczęcia się świadczeń rehabilitacyjnych, pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę. Czy to oznacza, że jestem teraz bezrobotny i nie będę dostawał świadczenia rehabilitacyjnego? Czy mogę ubiegać się o przedłużenie zasiłku i czy wtedy dostanę wynagrodzenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zwolnienie z pracy a świadczenie rehabilitacyjne

Czy mimo ustania zatrudnienia można pobierać świadczenia rehabilitacyjne?

Pracodawca – zgodnie z art. 53 § 1 pkt 1 lit. b – rozwiązał umowę o pracę po upływie okresu pobierania zasiłku chorobowego i 3-miesięcznego świadczenia rehabilitacyjnego.

Mimo ustania zatrudnienia nadal ma Pan prawo pobierać świadczenie rehabilitacyjne przez okres, na jaki zostało Panu przyznane.

Świadczenie rehabilitacyjne – zgodnie z art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 60, poz. 636 z późn. zm.) – przyznawane jest na czas odzyskania zdolności do pracy, jednakże nie dłużej niż na 12 miesięcy. Jeśli po upływie 5 miesięcy pobierania świadczenia nadal Pana stan nie będzie pozwalał na podjęcie zatrudnienia, ale jednocześnie będzie rokować wyleczenie, może Pan wystąpić o wydłużenie okresu pobierania tego świadczenia.

Pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego a rejestracja w urzędzie pracy

Rejestracja w urzędzie pracy będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy Pan, jako osoba bezrobotna, będzie zdolny do podjęcia pracy zarobkowej, obecnie zaś, w trakcie pobierania świadczenia, zgodnie z wydaną decyzją nadal nie jest Pan w stanie podjąć pracy ze względu na chorobę i potrzebę dalszego leczenia. Nie należy więc w tym czasie rejestrować się jako osoba bezrobotna, gdyż ze względu na trwające leczenie nie ma Pan możliwości podjęcia jakiejkolwiek pracy.

Jednocześnie podjęcie zatrudnienia w trakcie pobierania świadczenie skutkować będzie pozbawieniem prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku przez okres pierwszych 3 miesięcy, a po upływie tego okresu – 75% (art. 19 pkt 1 ww. ustawy). Zgodnie z tym kwota świadczenia będzie niższa od tej, którą otrzymywał Pan przez pierwsze 3 miesiące.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »