Zwolnienie z pracy a świadczenie rehabilitacyjne

• Autor: Dorota Kriger

Uległem wypadkowi w pracy. Po pół roku przeszedłem na świadczenia rehabilitacyjne, przyznano mi je na 5 miesięcy. Dziś, po 3 miesiącach od rozpoczęcia się świadczeń rehabilitacyjnych, pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę. Czy to oznacza, że jestem teraz bezrobotny i nie będę dostawał świadczenia rehabilitacyjnego? Czy mogę ubiegać się o przedłużenie zasiłku i czy wtedy dostanę wynagrodzenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zwolnienie z pracy a świadczenie rehabilitacyjne

Czy mimo ustania zatrudnienia można pobierać świadczenia rehabilitacyjne?

Pracodawca – zgodnie z art. 53 § 1 pkt 1 lit. b – rozwiązał umowę o pracę po upływie okresu pobierania zasiłku chorobowego i 3-miesięcznego świadczenia rehabilitacyjnego.

Mimo ustania zatrudnienia nadal ma Pan prawo pobierać świadczenie rehabilitacyjne przez okres, na jaki zostało Panu przyznane.

Świadczenie rehabilitacyjne – zgodnie z art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 60, poz. 636 z późn. zm.) – przyznawane jest na czas odzyskania zdolności do pracy, jednakże nie dłużej niż na 12 miesięcy. Jeśli po upływie 5 miesięcy pobierania świadczenia nadal Pana stan nie będzie pozwalał na podjęcie zatrudnienia, ale jednocześnie będzie rokować wyleczenie, może Pan wystąpić o wydłużenie okresu pobierania tego świadczenia.

Zobacz też: Świadczenie rehabilitacyjne a zwolnienie z pracy

Pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego a rejestracja w urzędzie pracy

Rejestracja w urzędzie pracy będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy Pan, jako osoba bezrobotna, będzie zdolny do podjęcia pracy zarobkowej, obecnie zaś, w trakcie pobierania świadczenia, zgodnie z wydaną decyzją nadal nie jest Pan w stanie podjąć pracy ze względu na chorobę i potrzebę dalszego leczenia. Nie należy więc w tym czasie rejestrować się jako osoba bezrobotna, gdyż ze względu na trwające leczenie nie ma Pan możliwości podjęcia jakiejkolwiek pracy.

Jednocześnie podjęcie zatrudnienia w trakcie pobierania świadczenie skutkować będzie pozbawieniem prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku przez okres pierwszych 3 miesięcy, a po upływie tego okresu – 75% (art. 19 pkt 1 ww. ustawy). Zgodnie z tym kwota świadczenia będzie niższa od tej, którą otrzymywał Pan przez pierwsze 3 miesiące.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »