Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Miejsce zamieszkania a miejsce świadczenia pracy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-09-07 • Aktualizacja: 2021-03-18

Czy mogę odliczać koszty uzyskania przychodu z racji zamieszkiwania w innej miejscowości niż miejsce pracy? Dokładnie chodzi o to, że kod pocztowy mojej miejscowości, która znajduje się bezpośrednio za miejscowością, w której pracuję, jest taki sam, ale jest to już gmina, a nie miasto. Czy jest jakiś limit kilometrów określający, kiedy można odliczać, a kiedy nie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Miejsce zamieszkania a miejsce świadczenia pracy

Miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika położone poza miejscowością w której znajduje się miejsce pracy

Nie odległość ani kody pocztowe są istotne w opisanej sytuacji przypadku, lecz to, czy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

Jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, przysługują mu podwyższone koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z dnia 3 kwietnia 2012 r., poz. 361, poz. 362 z późn. zm. – zwanej dalej updof) „koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej w 2012 roku:

1) wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

2) nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

3) wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

4) nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę”.

Odliczenie kosztów uzyskania przychodu z racji zamieszkania w innej miejscowości niż zakład pracy

Zgodnie z powyższym jeśli zakład pracy mieści się w innej miejscowości niż Pani adres zamieszkania – można będzie przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że o prawie do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów decyduje miejsce zamieszkania, a nie zameldowania pracownika.

Pracownik, który zamieszkuje w innej miejscowości niż miejsce świadczenia pracy, powinien złożyć oświadczenie uprawniające płatnika do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (art. 32 ust. 5 updof). Złożenie przez pracownika oświadczenia o zamieszkiwaniu poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, wyznacza moment, od którego można mu stosować podwyższone koszty uzyskania przychodów. Bez takiego oświadczenia zaś płatnik nie ma prawa stosować innych kosztów niż koszty w standardowej wysokości. Jeśli obecna sytuacja wskazuje na to, iż pracodawca powinien stosować koszty uzyskania przychodu w wyższej kwocie, należy złożyć oświadczenie, o którym mowa powyżej, aby zaliczki na podatek były odprowadzane w prawidłowej wysokości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »

poduszki dekoracyjne