Aneksowanie umowy o pracę a okres wypowiedzenia

• Autor: Marta Handzlik

7 lat temu podpisałam umowę o pracę na rok z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Po roku dostałam aneks do umowy, ale bez przedłużenia umowy – była tylko wpisana zmiana wysokości wynagrodzenia. Po 2 latach dostałam znów aneks do umowy, ale tylko dotyczący wynagrodzenia – bez określenia rodzaju umowy. Chciałabym się zwolnić, ale nie wiem, jaki wpisać okres wypowiedzenia. Mnie by odpowiadał ten 2-tygodniowy z umowy, ale czy po tylu latach pracy mogę wpisać tylko 2 tygodnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Aneksowanie umowy o pracę a okres wypowiedzenia

Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony - aneks

Zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony.

Zgodnie z przepisem art. 251 K.p. uzgodnienie w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony (od dnia następującego po jej rozwiązaniu).

Przyjęte rozwiązanie przeciwdziała rozpowszechnionej praktyce unikania stosowania art. 251 K.p. Najczęściej stosowanym sposobem „obejścia” tego przepisu było zawieranie z pracownikami, zwykle bezpośrednio przed rozwiązaniem drugiej, kolejnej umowy na czas określony, dodatkowych porozumień („aneksów”) przedłużających tę drugą umowę na dalszy czas określony (tzw. aneksowanie umów o pracę). Formalnie taki „aneks” nie był trzecią umową zawartą na czas określony (która na podstawie fikcji prawnej powinna być uznana za umowę na czas nieokreślony), lecz porozumieniem zmieniającym dotychczasową treść tej drugiej, terminowej umowy o pracę. W myśl art. 251 aneksowanie pierwszej umowy uważa się za zawarcie drugiej, a aneksowanie drugiej umowy jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Zobacz też: Aneks do umowy a wypowiedzenie

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W mojej opinii umowa, która wiąże Panią z pracodawcą, jest umową na czas nieokreślony, wobec czego obowiązuje Panią 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Jeśli zależy Pani na szybszym zakończeniu pracy u tego pracodawcy, proponuję zaproponować mu rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Musi on jednak wyrazić na to zgodę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »