Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Aneksowanie umowy o pracę a okres wypowiedzenia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-08-31

7 lat temu podpisałam umowę o pracę na rok z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Po roku dostałam aneks do umowy, ale bez przedłużenia umowy – była tylko wpisana zmiana wysokości wynagrodzenia. Po 2 latach dostałam znów aneks do umowy, ale tylko dotyczący wynagrodzenia – bez określenia rodzaju umowy. Chciałabym się zwolnić, ale nie wiem, jaki wpisać okres wypowiedzenia. Mnie by odpowiadał ten 2-tygodniowy z umowy, ale czy po tylu latach pracy mogę wpisać tylko 2 tygodnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony.

Zgodnie z przepisem art. 251 K.p. uzgodnienie w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony (od dnia następującego po jej rozwiązaniu).

Przyjęte rozwiązanie przeciwdziała rozpowszechnionej praktyce unikania stosowania art. 251 K.p. Najczęściej stosowanym sposobem „obejścia” tego przepisu było zawieranie z pracownikami, zwykle bezpośrednio przed rozwiązaniem drugiej, kolejnej umowy na czas określony, dodatkowych porozumień („aneksów”) przedłużających tę drugą umowę na dalszy czas określony (tzw. aneksowanie umów o pracę). Formalnie taki „aneks” nie był trzecią umową zawartą na czas określony (która na podstawie fikcji prawnej powinna być uznana za umowę na czas nieokreślony), lecz porozumieniem zmieniającym dotychczasową treść tej drugiej, terminowej umowy o pracę. W myśl art. 251 aneksowanie pierwszej umowy uważa się za zawarcie drugiej, a aneksowanie drugiej umowy jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W mojej opinii umowa, która wiąże Panią z pracodawcą, jest umową na czas nieokreślony, wobec czego obowiązuje Panią 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Jeśli zależy Pani na szybszym zakończeniu pracy u tego pracodawcy, proponuję zaproponować mu rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Musi on jednak wyrazić na to zgodę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »