Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatek funkcyjny dla p.o. kierownika – jak zabrać dodatek funkcyjny pracownikowi?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-05-26

Pracownikowi powierzono, na czas nieobecności innego pracownika, pełnienie obowiązków kierownika. Na czas tego zastępstwa przyznano pracownikowi dodatek funkcyjny (podano konkretne daty obowiązywania dodatku). W chwili obecnej planuje się przekazanie p.o. kierownika innej osobie. Jak w tej sytuacji „odebrać” pracownikowi dodatek funkcyjny – poprzez porozumienie czy wypowiedzenie zmieniające? W wypowiedzeniu zmieniającym podaje się okres wypowiedzenie – jak go ustalić? Czy trzeba obowiązkowo podać przyczynę cofnięcia dodatku, a jeśli tak, to czy można napisać, że obowiązki p.o. kierownika zostają przekazane innemu pracownikowi?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Już powierzając pracownikowi nowe obowiązki, należało zawrzeć wszystkie zmiany w formie porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy (art. 42 K.p.). Od tego wymogu można było odstąpić w dwóch przypadkach:

  • jeśli nowe zadania pełniącego obowiązki kierownika nie wykraczały poza ustalony w umowie rodzaj pracy, pracodawca mógł nie dokonywać zmian w umowie, a jedynie uściślić zakres obowiązków tego pracownika;
  • zgodnie z art. 42 § 4 K.p. możliwe było także powierzenie pracownikowi innej pracy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku w przypadku uzasadnionych potrzeb pracodawcy bez wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Ponieważ w opisanym przypadku nastąpiła zmiana warunków płacy, zmian należało dokonać w jednej z wyżej przywołanych form.

Dodatek funkcyjny to składnik wynagrodzenia, który jest związany z wykonywaniem przez pracownika funkcji kierowniczej, i przysługuje osobom pełniącym funkcje kierownicze także w formie p.o. Dodatek ten ma na celu rekompensować trudności realizowanych przez kierownika zadań oraz jego większą odpowiedzialność (praca na stanowisku kierowniczym to zwiększony nakład pracy, szerszy zakres odpowiedzialności za działania własne i kierowanego zespołu oraz większe utrudnienia pracy, za które pracownik powinien otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie).

Prawo do dodatku funkcyjnego powinno więc wynikać z zakresu realizowanych przez pracownika prac, czyli z kierowania zespołem pracowników oraz sprawowania nad nimi nadzoru, i powinno być określone w obowiązujących przepisach zakładowych lub w umowie o pracę. W przypadku gdy dodatek taki został przyznany pracownikowi w związku z powierzeniem mu dodatkowych obowiązków (p.o. kierownika), w razie ponownej zmiany zakresu obowiązków polegających na odebraniu funkcji p.o., pracownik traci prawo do dodatku funkcyjnego, gdyż wynikał on bezpośrednio z wykonywania funkcji kierowniczej. Również w tym przypadku zmiany należy dokonać poprzez porozumienie stron bądź wypowiedzenie warunków pracy i płacy, odpowiednio zmieniając pracownikowi zakres jego pracy i wynagrodzenie z tą zmianą związane. Przyczyną zmiany warunków płacy w tym przypadku jest właśnie utrata funkcji p.o. kierownika, jednakże w pierwszej kolejności (przy umowach na czas nieokreślony) należy podać przyczynę utraty nowych obowiązków.

W przypadku opisanym w pytaniu nie należy więc skupiać się na samym dodatku, który zależny jest od pełnionej funkcji kierowniczej, a na prawidłowym powierzeniu i odebraniu już powierzonych pracownikowi obowiązków, dokonując zmian w umowie poprzez zawarcie porozumienia bądź w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Przyczyna odebrania części obowiązków będzie jednocześnie przyczyną utraty prawa do dodatku funkcyjnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Zastępstwo w szkole a wynagrodzenie w wakacje

Nauczycielowi (także zatrudnionemu na umowę na zastępstwo) przysługuje na okres wakacji tzw. wynagrodzenie urlopowe.

 

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Kończę właśnie pierwszy urlop macierzyński i wracam do pracy. Dostanę podwyżkę po powrocie. Okazało się jednak, że jestem ponownie w ciąży....

 

Różnice w wynagrodzeniach na podobnych stanowiskach

Różnice w wynagrodzeniach na podobnych stanowiskach

Przed 5 laty zostałam zatrudniona w pewnej firmie na stanowisku lidera zespołu. Niedawno pracodawca oznajmił, że zmienia politykę firmy i doszło do...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »