Dodatek funkcyjny dla p.o. kierownika ? jak zabrać dodatek funkcyjny pracownikowi?

• Autor: Dorota Kriger

Pracownikowi powierzono, na czas nieobecności innego pracownika, pełnienie obowiązków kierownika. Na czas tego zastępstwa przyznano pracownikowi dodatek funkcyjny (podano konkretne daty obowiązywania dodatku). W chwili obecnej planuje się przekazanie p.o. kierownika innej osobie. Jak w tej sytuacji „odebrać” pracownikowi dodatek funkcyjny – poprzez porozumienie czy wypowiedzenie zmieniające? W wypowiedzeniu zmieniającym podaje się okres wypowiedzenie – jak go ustalić? Czy trzeba obowiązkowo podać przyczynę cofnięcia dodatku, a jeśli tak, to czy można napisać, że obowiązki p.o. kierownika zostają przekazane innemu pracownikowi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Dodatek funkcyjny dla p.o. kierownika ? jak zabrać dodatek funkcyjny pracownikowi?

Porozumienie stron zmieniające warunki pracy i płacy

Już powierzając pracownikowi nowe obowiązki, należało zawrzeć wszystkie zmiany w formie porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy (art. 42 K.p.). Od tego wymogu można było odstąpić w dwóch przypadkach:

  • jeśli nowe zadania pełniącego obowiązki kierownika nie wykraczały poza ustalony w umowie rodzaj pracy, pracodawca mógł nie dokonywać zmian w umowie, a jedynie uściślić zakres obowiązków tego pracownika;
  • zgodnie z art. 42 § 4 K.p. możliwe było także powierzenie pracownikowi innej pracy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku w przypadku uzasadnionych potrzeb pracodawcy bez wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Ponieważ w opisanym przypadku nastąpiła zmiana warunków płacy, zmian należało dokonać w jednej z wyżej przywołanych form.

Zobacz też: Pełniący obowiązki kierownika Kodeks pracy

Komu przysługuje dodatek funkcyjny?

Dodatek funkcyjny to składnik wynagrodzenia, który jest związany z wykonywaniem przez pracownika funkcji kierowniczej, i przysługuje osobom pełniącym funkcje kierownicze także w formie p.o. Dodatek ten ma na celu rekompensować trudności realizowanych przez kierownika zadań oraz jego większą odpowiedzialność (praca na stanowisku kierowniczym to zwiększony nakład pracy, szerszy zakres odpowiedzialności za działania własne i kierowanego zespołu oraz większe utrudnienia pracy, za które pracownik powinien otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie).

Prawo do dodatku funkcyjnego powinno więc wynikać z zakresu realizowanych przez pracownika prac, czyli z kierowania zespołem pracowników oraz sprawowania nad nimi nadzoru, i powinno być określone w obowiązujących przepisach zakładowych lub w umowie o pracę.

 

Odebranie pracownikowi części obowiązków przyczyną utraty prawa do dodatku funkcyjnego

W przypadku gdy dodatek taki został przyznany pracownikowi w związku z powierzeniem mu dodatkowych obowiązków (p.o. kierownika), w razie ponownej zmiany zakresu obowiązków polegających na odebraniu funkcji p.o., pracownik traci prawo do dodatku funkcyjnego, gdyż wynikał on bezpośrednio z wykonywania funkcji kierowniczej. Również w tym przypadku zmiany należy dokonać poprzez porozumienie stron bądź wypowiedzenie warunków pracy i płacy, odpowiednio zmieniając pracownikowi zakres jego pracy i wynagrodzenie z tą zmianą związane. Przyczyną zmiany warunków płacy w tym przypadku jest właśnie utrata funkcji p.o. kierownika, jednakże w pierwszej kolejności (przy umowach na czas nieokreślony) należy podać przyczynę utraty nowych obowiązków.

W przypadku opisanym w pytaniu nie należy więc skupiać się na samym dodatku, który zależny jest od pełnionej funkcji kierowniczej, a na prawidłowym powierzeniu i odebraniu już powierzonych pracownikowi obowiązków, dokonując zmian w umowie poprzez zawarcie porozumienia bądź w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Przyczyna odebrania części obowiązków będzie jednocześnie przyczyną utraty prawa do dodatku funkcyjnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »