Kategoria: Wynagrodzenie
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatek funkcyjny dla p.o. kierownika – jak zabrać dodatek funkcyjny pracownikowi?

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-05-26

Pracownikowi powierzono, na czas nieobecności innego pracownika, pełnienie obowiązków kierownika. Na czas tego zastępstwa przyznano pracownikowi dodatek funkcyjny (podano konkretne daty obowiązywania dodatku). W chwili obecnej planuje się przekazanie p.o. kierownika innej osobie. Jak w tej sytuacji „odebrać” pracownikowi dodatek funkcyjny – poprzez porozumienie czy wypowiedzenie zmieniające? W wypowiedzeniu zmieniającym podaje się okres wypowiedzenie – jak go ustalić? Czy trzeba obowiązkowo podać przyczynę cofnięcia dodatku, a jeśli tak, to czy można napisać, że obowiązki p.o. kierownika zostają przekazane innemu pracownikowi?

»Wybrane opinie klientów

Już powierzając pracownikowi nowe obowiązki, należało zawrzeć wszystkie zmiany w formie porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy (art. 42 K.p.). Od tego wymogu można było odstąpić w dwóch przypadkach:

  • jeśli nowe zadania pełniącego obowiązki kierownika nie wykraczały poza ustalony w umowie rodzaj pracy, pracodawca mógł nie dokonywać zmian w umowie, a jedynie uściślić zakres obowiązków tego pracownika;
  • zgodnie z art. 42 § 4 K.p. możliwe było także powierzenie pracownikowi innej pracy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku w przypadku uzasadnionych potrzeb pracodawcy bez wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Ponieważ w opisanym przypadku nastąpiła zmiana warunków płacy, zmian należało dokonać w jednej z wyżej przywołanych form.

Dodatek funkcyjny to składnik wynagrodzenia, który jest związany z wykonywaniem przez pracownika funkcji kierowniczej, i przysługuje osobom pełniącym funkcje kierownicze także w formie p.o. Dodatek ten ma na celu rekompensować trudności realizowanych przez kierownika zadań oraz jego większą odpowiedzialność (praca na stanowisku kierowniczym to zwiększony nakład pracy, szerszy zakres odpowiedzialności za działania własne i kierowanego zespołu oraz większe utrudnienia pracy, za które pracownik powinien otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie).

Prawo do dodatku funkcyjnego powinno więc wynikać z zakresu realizowanych przez pracownika prac, czyli z kierowania zespołem pracowników oraz sprawowania nad nimi nadzoru, i powinno być określone w obowiązujących przepisach zakładowych lub w umowie o pracę. W przypadku gdy dodatek taki został przyznany pracownikowi w związku z powierzeniem mu dodatkowych obowiązków (p.o. kierownika), w razie ponownej zmiany zakresu obowiązków polegających na odebraniu funkcji p.o., pracownik traci prawo do dodatku funkcyjnego, gdyż wynikał on bezpośrednio z wykonywania funkcji kierowniczej. Również w tym przypadku zmiany należy dokonać poprzez porozumienie stron bądź wypowiedzenie warunków pracy i płacy, odpowiednio zmieniając pracownikowi zakres jego pracy i wynagrodzenie z tą zmianą związane. Przyczyną zmiany warunków płacy w tym przypadku jest właśnie utrata funkcji p.o. kierownika, jednakże w pierwszej kolejności (przy umowach na czas nieokreślony) należy podać przyczynę utraty nowych obowiązków.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W przypadku opisanym w pytaniu nie należy więc skupiać się na samym dodatku, który zależny jest od pełnionej funkcji kierowniczej, a na prawidłowym powierzeniu i odebraniu już powierzonych pracownikowi obowiązków, dokonując zmian w umowie poprzez zawarcie porozumienia bądź w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Przyczyna odebrania części obowiązków będzie jednocześnie przyczyną utraty prawa do dodatku funkcyjnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem otrzymania będą dowody przelewu. Czy w dokumentacji każdego pracownika należy umieszczać wydruki potwierdzenia przelewu? Czy możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia np. na konto żony pracownika, jeśli on o to prosi?

Zastępstwo w szkole a wynagrodzenie w wakacje

Nauczycielowi (także zatrudnionemu na umowę na zastępstwo) przysługuje na okres wakacji tzw. wynagrodzenie urlopowe.

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej: 2000 zł wynagrodzenia zasadniczego i 400 zł premii uznaniowej. Za wykonywaną pracę otrzymywałem dotychczas zawsze 2400 zł miesięcznie, ani mniej, ani więcej. Czy w takim przypadku te 400 zł można traktować jako stały składnik wynagrodzenia mimo zapisu w aneksie, że jest to premia uznaniowa? W tym miesiącu pracodawca nie wypłacił mi premii.

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam na kilka tygodni do pracy. Zauważyłam, że moja pensja uległa zmniejszeniu z powodu wyliczenia zasiłku z ostatnich 12 miesięcy (w poprzednim roku szkolnym miałam dużo mniej godzin). Jak wiadomo, w szkole są przerwy – ferie, przerwy świąteczne itp. Czy mogę w tym czasie nie brać L-4, by mieć wyższą pensję?

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Kończę właśnie pierwszy urlop macierzyński i wracam do pracy. Dostanę podwyżkę po powrocie. Okazało się jednak, że jestem ponownie w ciąży. Czy jest jakiś minimalny czas, który powinnam przepracować z nową pensją, aby wypłata zasiłku za drugi urlop macierzyński była wyliczona z nowej, wyższej pensji?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »