Zatrudnienie na 1/2 etatu a wysokość odprawy emerytalnej nauczyciela

• Autor: Marta Handzlik

Rok temu, w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole uniemożliwiającymi dalsze zatrudnianie mnie w pełnym wymiarze godzin, otrzymałem od dyrektora szkoły propozycję zatrudnienia na 1/2 etatu. Propozycję przyjąłem. W roku bieżącym dyrektor znowu zaproponował mi zatrudnienie na kolejny rok szkolny tylko na 1/2 etatu. Pytanie dotyczy wysokości (podstawy) przysługującej mi odprawy emerytalnej po 2 latach zatrudnienie na 1/2 etatu: czy podstawą będzie pełny etat, czy 1/2? Jestem nauczycielem mianowanym. Mam 63 lata.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zatrudnienie na 1/2 etatu a wysokość odprawy emerytalnej nauczyciela

Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela mianowanego

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.

Proponowanie po raz kolejny ograniczenie etatu nauczycielowi mianowanemu

Pragnę podkreślić, że dyrektor, proponując Panu po raz kolejny ograniczenie etatu, złamał prawo. Ograniczenie etatu jest bowiem instytucją, która przez rok ma zabezpieczyć nauczyciela przed zwolnieniem w sytuacji, gdy nie ma dla niego pełnego etatu, ale jeśli etat ten się nie znajdzie, należy nauczyciela mianowanego zwolnić i podpisać z nim umowę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy, gdyż warunkiem mianowania jest zatrudnienie na cały etat. Działanie dyrektora zmierza do obejścia przepisów prawa o zatrudnieniu poprzez mianowanie i może zostać zakwestionowane przez organ prowadzący przy wypłacaniu późniejszej odprawy (choć nie musi tak być). Niestety dyrektorzy nagminnie w ten sposób łamią prawo, a organy prowadzące rzadko takie działania kwestionują.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wysokość odprawy emerytalnej nauczyciela 

Nauczyciel, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, otrzymuje odprawę, której wysokość zależy od okresu przepracowanego w szkole. Jeżeli zatem nauczyciel posiada staż pracy:

  1. mniejszy niż 20 lat, odprawa przysługuje mu w wysokości 2-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia,
  2. co najmniej 20 lat, odprawa przysługuje mu w wysokości 3-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia.

Wysokość odprawy obliczana jest według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 i z 2004 r. Nr 264, poz. 2633 – dalej r.u.w.e.).

Zgodnie z § 1 r.u.w.e. do wynagrodzenia urlopowego wlicza się następujące składniki:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, ustalone w średniej wysokości,
  • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
  • odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
  • wynagrodzenie za pracę w święto,
  • dodatek za uciążliwość pracy,
  • dodatek uzupełniający.

Przepisy o odprawie emerytalnej stanowią, że wynosi ona wielokrotność ostatnio pobieranego wynagrodzenia, natomiast podczas ograniczenia etatu otrzymuje Pan proporcjonalnie zmniejszone wynagrodzenie (wraz ze zmniejszonym etatem), więc nie otrzyma Pan odprawy w wysokości wynagrodzenia za pełny etat, tylko za pół.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »