Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy bezrobotny może dobrowolnie opłacać ZUS?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-03-10

Wiem, że mogę dobrowolnie opłacać sobie składkę zdrowotną, jeśli nie jestem nigdzie zatrudniony. A co z ZUS-em (składka emerytalna)? Czy jeśli nie pracuję, też mogę go opłacać? Chyba będę pierwszym, który chce to robić dobrowolnie :)
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dzięki dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym można samemu wpłacać pieniądze na przyszłą emeryturę bądź rentę. Przepisy przewidują możliwość ubezpieczenia emerytalnego i rentowego na zasadzie dobrowolności, gdy brak jest innych tytułów do objęcia tymi ubezpieczeniami, ale nie dotyczy to wszystkich chętnych osób.

W jakich sytuacjach możliwe jest objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym? Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje:

  1. małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą;
  2. osobom, które z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2;
  3. obywatelom polskim wykonującym pracę za granicą w podmiotach zagranicznych oraz obywatelom polskim wykonującym pracę w podmiotach zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmioty te nie posiadają w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa;
  4. studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu;
  5. alumnom seminariów duchownych, nowicjuszom, postulantom i juniorystom do ukończenia 25 roku życia;
  6. wnioskodawcom odbywającym na podstawie nieodpłatnych umów cywilnoprawnych staż adaptacyjny w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności – w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  7. posłom do Parlamentu Europejskiego wybranym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, zgodnie z art. 10 ustawy, mogą podlegać również osoby, które kontynuują ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dotyczy to osób, które na skutek utraty pracy (i braku innych tytułów do objęcia ubezpieczeniem) chcą samodzielnie uiszczać składki na poczet przyszłej emerytury lub renty.

Z dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego nie skorzystają osoby, które złożyły wniosek o kontynuowanie ubezpieczeń i uzyskały ponownie tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń – mowa tu o osobach, które są bezrobotne z prawem do zasiłku, wykonują pracę na podstawie umowy-zlecenia lub rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Osoby te obowiązkowo od momentu objęcia ich ubezpieczeniem podlegają ubezpieczeniom społecznym i powinny być zgłoszone do ZUS.

Prawo nie przewiduje możliwości ubezpieczenia dobrowolnego w przypadku osób, które nie zostały wymienione powyżej. Jeśli więc nie znajduje się Pan w katalogu osób wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub nie utracił Pan w ostatnim czasie pracy (i nie występuje kontynuacja ubezpieczeń), to niestety nie będzie mógł Pan ubezpieczyć się dobrowolnie w zakresie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Uzupełnienie etatu nauczyciela świetlicą

Jestem nauczycielem matematyki, informatyki i techniki. Obecnie przebywam na urlopie zdrowotnym po rocznym urlopie macierzyńskim, zaległym urlopie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »