Czy bezrobotny może dobrowolnie opłacać ZUS?

• Autor: Dorota Kriger

Wiem, że mogę dobrowolnie opłacać sobie składkę zdrowotną, jeśli nie jestem nigdzie zatrudniony. A co z ZUS-em (składka emerytalna)? Czy jeśli nie pracuję, też mogę go opłacać? Chyba będę pierwszym, który chce to robić dobrowolnie :)

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Czy bezrobotny może dobrowolnie opłacać ZUS?

Możliwość dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego 

Dzięki dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym można samemu wpłacać pieniądze na przyszłą emeryturę bądź rentę. Przepisy przewidują możliwość ubezpieczenia emerytalnego i rentowego na zasadzie dobrowolności, gdy brak jest innych tytułów do objęcia tymi ubezpieczeniami, ale nie dotyczy to wszystkich chętnych osób.

W jakich sytuacjach możliwe jest objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym? Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje:

  1. małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą;
  2. osobom, które z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2;
  3. obywatelom polskim wykonującym pracę za granicą w podmiotach zagranicznych oraz obywatelom polskim wykonującym pracę w podmiotach zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmioty te nie posiadają w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa;
  4. studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu;
  5. alumnom seminariów duchownych, nowicjuszom, postulantom i juniorystom do ukończenia 25 roku życia;
  6. wnioskodawcom odbywającym na podstawie nieodpłatnych umów cywilnoprawnych staż adaptacyjny w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności – w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  7. posłom do Parlamentu Europejskiego wybranym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, zgodnie z art. 10 ustawy, mogą podlegać również osoby, które kontynuują ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dotyczy to osób, które na skutek utraty pracy (i braku innych tytułów do objęcia ubezpieczeniem) chcą samodzielnie uiszczać składki na poczet przyszłej emerytury lub renty.

Zobacz też: Umowa o staż a składki ZUS

Kto nie może skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego?

Z dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego nie skorzystają osoby, które złożyły wniosek o kontynuowanie ubezpieczeń i uzyskały ponownie tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń – mowa tu o osobach, które są bezrobotne z prawem do zasiłku, wykonują pracę na podstawie umowy-zlecenia lub rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Osoby te obowiązkowo od momentu objęcia ich ubezpieczeniem podlegają ubezpieczeniom społecznym i powinny być zgłoszone do ZUS.

Prawo nie przewiduje możliwości ubezpieczenia dobrowolnego w przypadku osób, które nie zostały wymienione powyżej. Jeśli więc nie znajduje się Pan w katalogu osób wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub nie utracił Pan w ostatnim czasie pracy (i nie występuje kontynuacja ubezpieczeń), to niestety nie będzie mógł Pan ubezpieczyć się dobrowolnie w zakresie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

Przeczytaj też: Zasiłek dla bezrobotnych a renta

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »