Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dwie umowy o pracę a nagroda jubileuszowa

Marta Handzlik • Opublikowane: 2021-07-26 • Aktualizacja: 2021-07-26

Chciałam zapytać o wypłatę nagrody jubileuszowej za 35 lat (okres upłynął w dniu 23.11.2013 r.) oraz za 40 lat pracy (okres upłynął w dniu 23.11.2018 r.). U ostatniego pracodawcy aktualnie mam zwarte dwie umowy o pracę. Pierwsza umowa na czas nieokreślony od 1990 r. na pełen etat, a druga to zadaniowy czas pracy na część etatu od 2012 r. na czas nieokreślony. Do zbiorczego stażu pracy nie została zaliczana druga umowa na część etatu. Natomiast nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy oraz za 40 lat pracy wypłacono mi tylko według wynagrodzenia z jednej umowy o pracę na 1/1 etatu. Czy przysługuje mi wypłata nagrody jubileuszowej z drugiej umowy i jaki jest okres przedawnienia? Czy do wypłaty nagrody jubileuszowej i np. odprawy emertytalnej będę miała zaliczone wynagrodzenie z dwóch umów o pracę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Dwie umowy o pracę a nagroda jubileuszowa

Przedawnienie roszczenia o wypłatę nagrody

Jeśli chodzi o okres przedawnienia, to zgodnie z art. 291 § 1 ustawy Kodeks pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Przedawnienie roszczenia nie oznacza tego, że nagroda „przepada”. Roszczenie przedawnione nie wygasa, ale staje się tzw. roszczeniem naturalnym. Przedawnienie nie powoduje wygaśnięcia roszczenia, a jedynie możliwość uchylenia się przez dłużnika od spełnienia należnego świadczenia. Tak więc przedawnienie roszczenia oznacza, że chociaż roszczenie nadal istnieje, to pracownik nie będzie mógł skutecznie dochodzić tego roszczenia na drodze sądowej. W razie skierowania pozwu o zapłatę nagrody jubileuszowej po upływie np. 4 lat od dnia wymagalności zapłaty pracodawca, odpowiadając na pozew, może podnieść zarzut przedawnienia. Wówczas sąd oddali powództwo.

Nagroda jubileuszowa

Jeśli chodzi o nagrodę jubileuszową, to nie jest ona świadczeniem powszechnym. Przysługuje co do zasady określonym grupom zawodowym ,a także tym pracownikom, którym pracodawca taką nagrodę postanowił przyznawać.

Niestety nie znam zapisów regulaminu, na podstawie którego Pani nagrodę otrzymuje, ale tam, gdzie nagroda została uregulowana przepisami prawa, przyjęto zasadę, że dla każdego stosunku pracy oblicza się ją osobno (nie sumując wynagrodzeń), a do zatrudnienia dodatkowego nie wlicza się zatrudnienia podstawowego.

Dwie umowy a jedna nagroda

Jeśli podobna zasadę przyjęto u Pani w zakładzie pracy i nie ma Pani innych zakończonych stosunków pracy, to słusznie wypłacono Pani nagrodę jubileuszową tylko z podstawowego miejsca pracy bez uwzględniania wynagrodzenia z drugiej umowy. Podobnie zostanie to rozwiązane przy odprawie emerytalnej – wynagrodzeń się nie sumuje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »