Długość przerwy między umowami o pracę na czas określony

Mam umowę o pracę na czas określony od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. Z dniem 24 lutego 2023 r. przechodzę na emeryturę, a 1 marca 2023 r. planuję podpisać nową umowę o pracę na czas określony. Czy mogę to zrobić? Czy przerwa w pracy może wynosić 4 dni, czy musi być dłuższa z uwagi na umowę na czas określony? Pracodawca chce mnie zatrudnić, a księgowa uważa, że przerwa powinna być trzymiesięczna.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Długość przerwy między umowami o pracę na czas określony

Przerwa między umowami o pracę na czas określony

Zasadniczo absolutnie żaden przepis nie wskazuje, ile trwać powinna przerwa w zatrudnieniu, aby pracownik mógł otrzymać świadczenie emerytalne w przypadku kontynuowania zatrudnienia u tego samego pracodawcy. W praktyce stosowania prawa uznaje się, że jeśli pracownik zwolni się na jeden dzień, to już nawet kolejnego dnia można go zatrudnić ponownie.

Oczywiście prawdą bezsprzeczną jest to, że aby przejść na emeryturę, a następnie pobierać wynagrodzenie za pracę, należy uprzednio rozwiązać istniejący stosunek pracy, gdyż każdy przyszły emeryt na dzień występowania z wnioskiem o przyznanie emerytury musi pozostawać bez zatrudnienia, czyli mieć status osoby bezrobotnej. ZUS stoi na stanowisku, że pozostawanie bez pracy ma trwać minimum jeden pełny dzień.

Artykuł 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi bowiem jedynie: „[…] prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego”.

Przepis ten nie dotyczy wyłącznie emerytów, którzy przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego pobierali rentę z tytułu niezdolności do pracy i otrzymali emeryturę z urzędu po osiągnięciu odpowiedniego wieku.

Okres wypowiedzenia umowy

Być może księgowa miała na myśli, że wpadła Pani w 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Zgodnie z art. 36 Kodeksu pracy „Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata”.

Składając zatem wypowiedzenie w lutym (jeśli pracuje Pani min. 3 lata u tego pracodawcy), umowa o pracę rozwiąże się dopiero z końcem maja. Wówczas to wymagany jest min. 1 pełny dzień przerwy (na status bezrobotnego i pozyskanie emerytury) i ponowne zatrudnienie u pracodawcy. Chcąc jednak obejść ww. okres wypowiedzenia, umowę można rozwiązać za porozumieniem stron. Ponadto proszę pamiętać, że nie można zawrzeć z pracownikiem więcej niż 3 umów na czas określony, a łączny czas zatrudnienia na podstawie tych umów nie może przekroczyć 33 miesięcy.

Podsumowując, sama przerwa może być jednodniowa (pełny dzień roboczy), ale być może księgowa porusza kwestię okresu wypowiedzenia lub limitu umów o pracę na czas określony. Trzeba z nią ten wątek dokładnie omówić.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »