Zarzut pracodawcy o niedopełnieniu obowiązków - jak się bronić?

• Autor: Marta Handzlik

Od niedawna pracuję jako recepcjonistka, jednym z moich obowiązków jest obsługa kasy fiskalnej. Wczoraj kasowałam klienta, korzystając z zewnętrznego programu. W trakcie nabijania na kasę pojawił się błąd w programie i zostały wydrukowane dwa paragony na kwotę 32 zł. Zgłosiłam tę sytuację koordynatorce oraz kierownikowi. Problem polegał na tym, że przez dodatkowy paragon w raporcie dobowym pojawił się brak na tę właśnie kwotę 32 zł, a w programie wszystkie transakcje są prawidłowe. Kierownictwo uznało, że obciąży mnie tym długiem. W umowie o pracę nie mam wzmianki, że ponoszę odpowiedzialność materialną w takich sytuacjach, a producent oprogramowania powiedział, że takie błędy się zdarzają i wtedy się do nich dzwoni. O tym nie wiedziałam, nic mi nie mówiono. Problem przecież przekazałam. Nie chcę być pociągana do odpowiedzialności w takich sytuacjach. Czy zarzut niedopełnienia obowiązków (bo nie zadzwoniłam do producenta) jest na miejscu? Jak się bronić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zarzut pracodawcy o niedopełnieniu obowiązków - jak się bronić?

Nienależyte wykonanie obowiązków i szkoda

Zgodnie z art. 114 ustawy Kodeks pracy „pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach”.

Komentowany przepis wskazuje na trzy przesłanki uzasadniające odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy, którymi są:

  1. niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych,
  2. wina pracownika,
  3. szkoda w mieniu pracodawcy.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków przez pracownika, jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej, może być następstwem zarówno działania, jak i zaniechania pracownika. W każdym przypadku wiąże się z naruszeniem obowiązków pracowniczych, zarówno tych wynikających z przepisów prawa, jak i z zawartej umowy o pracę lub umów dodatkowych do umowy o pracę oraz poleceń przełożonych.

Odpowiedzialność pracownika

Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną z tytułu naruszenia obowiązków pracowniczych tylko wtedy, gdy było ono przez niego zawinione.

Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

W mojej opinii Pani działania nie wypełniają znamion wynikających z przepisów – nie można Pani zarzucić niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków oraz winy. W takim wypadku nie jest Pani zobowiązana do naprawiania szkody. Pracodawca, chcąc uniknąć takich sytuacji, powinien przygotować procedurę działania w sytuacjach wystąpienia błędu w systemie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »