Zaliczenie nauki w liceum i studium zawodowym do wymiaru urlopu

• Autor: Dorota Kriger

Moja żona ukończyła 3-letnie liceum, a następnie podjęła pracę. Żona pracowała i jednocześnie uczyła się w policealnym studium zawodowym. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia szkoły określoną ilość lat. Czy w przypadku mojej żony będą to 4 lata? Czy może 6 lat?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zaliczenie nauki w liceum i studium zawodowym do wymiaru urlopu

Wliczenie okresu nauki w szkole do stażu pracy przy obliczaniu wymiaru urlopu

Zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.), wyliczając wymiar urlopu należnego pracownikowi, należy stosować określone w tym przepisie okresy nauki. W wymiarze urlopu, oprócz lat pracy faktycznie przepracowanych, uwzględnia się szkoły, które zostały ukończone przez pracownika.

„Art. 155. § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,

4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,

5) szkoły policealnej – 6 lat,

6) szkoły wyższej – 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu”.

Zgodnie z powyższym z tytułu ukończonej przez Pana żonę nauki można wliczyć maksymalnie 6 lat do stażu pracy. Ponieważ nauka trwała w tym samym czasie, co praca, należy dokonać wyboru, które okresy są dla żony korzystniejsze – wynika tak z art. 155 § 2 K.p., który stanowi: „Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika”.

W przypadku Pana żony można porównać obie sytuacje w następujący sposób:

  • liceum – 4 lata plus ok. 4,5 roku pracy, co daje ok. 8,5 roku stażu do wymiaru urlopu,
  • szkoła policealna – 6 lat plus 2 lata i 9 miesięcy pracy (przyjmując, że nauka w szkole policealnej została zakończona w czerwcu 2011 r., a rozpoczęta była we wrześniu 2009 r.), czyli staż razem: 8 lat i 3/4 roku.

Należy więc stwierdzić, że korzystniejsze będzie dla pracownika w tej sytuacji uwzględnienie ostatniej ukończonej szkoły, a nie samych lat pracy po zakończeniu liceum, jeśli przyjęte założenia są prawidłowe. Różnica jest niewielka w sumie okresów, ale może być decydująca, gdy np. pełne 10 lat stażu przypadnie pod koniec roku.

Z tego też względu przy wyliczaniu urlopu Pana żona może zadecydować, iż korzystniej dla niej byłoby, gdyby uwzględniono w jej wymiarze urlopu szkołę policealną, za którą pracodawca powinien liczyć 6 lat do stażu pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »