Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ciągłość zatrudnienia a podpisanie umowy na czas nieokreślony

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-04-28

Zatrudniłam pracownika od 1.02.2010 r. do 30.04.2010 r. na czas określony, a teraz chcę go zatrudnić na czas nieokreślony. Powinnam z nim podpisać umowę od 1.05.2010 r. czy od 30.04.2010? Dniem rozpoczęcia pracy będzie 4 maja.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ciągłość zatrudnienia a podpisanie umowy na czas nieokreślony

Termin podpisania umowy o pracę a termin rozpoczęcia pracy

Umowa o pracę może zostać zawarta w dowolnym dniu przed pierwszym dniem świadczenia pracy przez pracownika bądź w tym samym dniu.

W treści umowy, oprócz daty jej zawarcia, powinno się określić termin rozpoczęcia pracy (art. 29 § 1 K.p.), a jeśli termin ten nie zostanie wskazany, uznaje się, że nawiązanie stosunku pracy następuje w dniu zawarcia umowy.

Dla stosunku pracy termin nawiązania stosunku pracy jest istotniejszy niż termin zawarcia umowy, gdyż to od dnia nawiązania stosunku pracy strony umowy podlegają przepisom Kodeksu pracy i innym przepisom prawa określającym ich wzajemne prawa i obowiązki w związku z nawiązanym stosunkiem pracy.

Zawarcie kolejnej umowy o pracę z tym samym pracodawcą bezpośrednio po dniu zakończenia umowy bieżącej

Nie ma przeszkód, aby strony, które już wiąże stosunek pracy na podstawie umowy terminowej, wskazały, zawierając kolejną umowę o pracę, jako pierwszy dzień umowy dzień bezpośrednio przypadający po zakończeniu umowy bieżącej, nawet jeśli jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Dzięki temu zachowana jest ciągłość stosunku pracy, pracodawca nie jest zobowiązany do wystawienia świadectwa pracy, wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop bądź wyrejestrowania i ponownego zarejestrowania pracownika w ZUS.

W takim przypadku pierwszym dniem, w którym pracownik jest zobowiązany stawić się w pracy, będzie dzień następny po dniu wolnym od pracy (o ile prace wykonywane przez tego pracownika nie są wymienione jako prace dozwolone w niedziele i święta).

W sytuacji opisanej w pytaniu pracodawca może zawrzeć kolejną umowę np. w dniu 30.04 z terminem rozpoczęcia pracy określonym jako 01.05. Nie można za to wskazać dnia 30.04 jako terminu rozpoczęcia pracy – w tym dniu pracownik nadal świadczy pracę na podstawie dotychczas obowiązującej umowy.

Pracownik faktyczne świadczenie pracy rozpocznie od dnia 04.05, ale objęty stosunkiem pracy będzie już od 01.05. i dzięki takim zapisom nie powstanie przerwa, np. w ubezpieczeniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne