Kategoria: Zawarcie umowy
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ciągłość zatrudnienia a podpisanie umowy na czas nieokreślony

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-04-28

Zatrudniłam pracownika od 1.02.2010 r. do 30.04.2010 r. na czas określony, a teraz chcę go zatrudnić na czas nieokreślony. Powinnam z nim podpisać umowę od 1.05.2010 r. czy od 30.04.2010? Dniem rozpoczęcia pracy będzie 4 maja.

»Wybrane opinie klientów

Umowa o pracę może zostać zawarta w dowolnym dniu przed pierwszym dniem świadczenia pracy przez pracownika bądź w tym samym dniu.

W treści umowy, oprócz daty jej zawarcia, powinno się określić termin rozpoczęcia pracy (art. 29 § 1 K.p.), a jeśli termin ten nie zostanie wskazany, uznaje się, że nawiązanie stosunku pracy następuje w dniu zawarcia umowy.

Dla stosunku pracy termin nawiązania stosunku pracy jest istotniejszy niż termin zawarcia umowy, gdyż to od dnia nawiązania stosunku pracy strony umowy podlegają przepisom Kodeksu pracy i innym przepisom prawa określającym ich wzajemne prawa i obowiązki w związku z nawiązanym stosunkiem pracy.

Nie ma przeszkód, aby strony, które już wiąże stosunek pracy na podstawie umowy terminowej, wskazały, zawierając kolejną umowę o pracę, jako pierwszy dzień umowy dzień bezpośrednio przypadający po zakończeniu umowy bieżącej, nawet jeśli jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Dzięki temu zachowana jest ciągłość stosunku pracy, pracodawca nie jest zobowiązany do wystawienia świadectwa pracy, wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop bądź wyrejestrowania i ponownego zarejestrowania pracownika w ZUS.

W takim przypadku pierwszym dniem, w którym pracownik jest zobowiązany stawić się w pracy, będzie dzień następny po dniu wolnym od pracy (o ile prace wykonywane przez tego pracownika nie są wymienione jako prace dozwolone w niedziele i święta).

W sytuacji opisanej w pytaniu pracodawca może zawrzeć kolejną umowę np. w dniu 30.04 z terminem rozpoczęcia pracy określonym jako 01.05. Nie można za to wskazać dnia 30.04 jako terminu rozpoczęcia pracy – w tym dniu pracownik nadal świadczy pracę na podstawie dotychczas obowiązującej umowy.

Pracownik faktyczne świadczenie pracy rozpocznie od dnia 04.05, ale objęty stosunkiem pracy będzie już od 01.05. i dzięki takim zapisom nie powstanie przerwa, np. w ubezpieczeniu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Ustawa antykryzysowa a trzecia umowa na czas określony

Pracownica miała następujące umowy: 01.11.2007-31.05.2008 – czas określony; 01.06.2008-30.06.2010 – czas określony. Czy można zawrzeć kolejną umowę na czas określony – 01.06.2010-31.07.2011? Czy będzie to zgodne z ustawą antykryzysową? Pracodawca nie wprowadził do regulaminu zmian, że w zakładzie obowiązuje ustawa antykryzysowa – czy będzie trzeba to zrobić, żeby móc skorzystać z tego przepisu?

Praca na etacie a własna firma i umowa o zakazie konkurencji

Prowadzę warsztat samochodowy i dostałem atrakcyjną ofertę pracy, również w warsztacie samochodowym. Czy mogę zatrudnić się w tej firmie, nie zamykając swojej? Pracowałbym tam 8 godzin, a po godzinach dorabiałbym sobie w swojej. Ile by wynosiła składka ZUS?

Świadczenie pracy bez umowy

Dnia 13 września wygasła moja pierwsza umowa o pracę na czas określony. Do dziś nie otrzymałam następnej umowy. Aktualnie nasza firma zmienia siedzibę. Pracodawca chce, abym przyszła do pracy w sobotę w związku z przeprowadzką. Jednak pracodawca nie chce zapłacić nadgodzin ani udzielić dnia wolnego w zamian za pracę w sobotę. Jak mam postąpić?

Świadczenie podobnych usług w ramach działalności i na umowę-zlecenie

Prowadzę działalność gospodarczą – indywidualna praktyka lekarska. Zostałam również zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia w tym samym zakresie przez klinikę. Czy wolno mi było tak postąpić, czy też nie powinnam zatrudniać się na podstawie umowy-zlecenia, a jedynie wystawić rachunek z działalności gospodarczej?

Aneks do umowy o pracę

Pracuję w firmie od 5 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony. 4 miesiące temu zmieniono mi stanowisko pracy, lecz do dnia dzisiejszego nie otrzymałam aneksu do umowy o pracę. Zmienił się charakter mojej pracy i zakres obowiązków. Zgodziłam się na wszystko „na słowo”. Jak długo pracodawca może zwlekać z podpisaniem aneksu? Czy ma prawo karać i zarzucać mi, że nie wypełniam nowych obowiązków, jeśli ich zakres nie został przeze mnie podpisany?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »