Ciągłość zatrudnienia a podpisanie umowy na czas nieokreślony

• Autor: Dorota Kriger

Zatrudniłam pracownika od 1.02.2010 r. do 30.04.2010 r. na czas określony, a teraz chcę go zatrudnić na czas nieokreślony. Powinnam z nim podpisać umowę od 1.05.2010 r. czy od 30.04.2010? Dniem rozpoczęcia pracy będzie 4 maja.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Ciągłość zatrudnienia a podpisanie umowy na czas nieokreślony

Termin podpisania umowy o pracę a termin rozpoczęcia pracy

Umowa o pracę może zostać zawarta w dowolnym dniu przed pierwszym dniem świadczenia pracy przez pracownika bądź w tym samym dniu.

W treści umowy, oprócz daty jej zawarcia, powinno się określić termin rozpoczęcia pracy (art. 29 § 1 K.p.), a jeśli termin ten nie zostanie wskazany, uznaje się, że nawiązanie stosunku pracy następuje w dniu zawarcia umowy.

Dla stosunku pracy termin nawiązania stosunku pracy jest istotniejszy niż termin zawarcia umowy, gdyż to od dnia nawiązania stosunku pracy strony umowy podlegają przepisom Kodeksu pracy i innym przepisom prawa określającym ich wzajemne prawa i obowiązki w związku z nawiązanym stosunkiem pracy.

Zobacz też: Brak ciągłości pracy konsekwencje

Zawarcie kolejnej umowy o pracę z tym samym pracodawcą bezpośrednio po dniu zakończenia umowy bieżącej

Nie ma przeszkód, aby strony, które już wiąże stosunek pracy na podstawie umowy terminowej, wskazały, zawierając kolejną umowę o pracę, jako pierwszy dzień umowy dzień bezpośrednio przypadający po zakończeniu umowy bieżącej, nawet jeśli jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Dzięki temu zachowana jest ciągłość stosunku pracy, pracodawca nie jest zobowiązany do wystawienia świadectwa pracy, wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop bądź wyrejestrowania i ponownego zarejestrowania pracownika w ZUS.

W takim przypadku pierwszym dniem, w którym pracownik jest zobowiązany stawić się w pracy, będzie dzień następny po dniu wolnym od pracy (o ile prace wykonywane przez tego pracownika nie są wymienione jako prace dozwolone w niedziele i święta).

W sytuacji opisanej w pytaniu pracodawca może zawrzeć kolejną umowę np. w dniu 30.04 z terminem rozpoczęcia pracy określonym jako 01.05. Nie można za to wskazać dnia 30.04 jako terminu rozpoczęcia pracy – w tym dniu pracownik nadal świadczy pracę na podstawie dotychczas obowiązującej umowy.

Pracownik faktyczne świadczenie pracy rozpocznie od dnia 04.05, ale objęty stosunkiem pracy będzie już od 01.05. i dzięki takim zapisom nie powstanie przerwa, np. w ubezpieczeniu.

Przeczytaj też: Kończy mi się umowa o pracę i nie chcę jej przedłużać

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »