Zwolnienie lekarskie do 30 dni a badania kontrolne

• Autor: Dorota Kriger

W pracy zawodowej pracowników nierzadko spotykamy się z sytuacjami, kiedy długotrwała nieobecność z powodu choroby wywołuje pytania o dalszą zdolność do wykonywania obowiązków. Artykuł ten przybliża na przykładzie mikroprzedsiębiorcy, pana Franciszka, kiedy i na jakich zasadach pracodawca może zdecydować o skierowaniu pracownika na kontrolne badania lekarskie, a także jak postępować w przypadku wątpliwości co do zasadności zwolnień lekarskich.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zwolnienie lekarskie do 30 dni a badania kontrolne

Pan Franciszek jest właścicielem niedużej firmy. Pyta, czy może wysłać pracownika na dodatkowe badania kontrolne po 28 dniach zwolnienia lekarskiego. Na jaki akt prawny może się powołać? Ten pracownik co chwilę dostaje nowe zwolnienia lekarskie, jednak nigdy nie przekraczają one 30 dni. Co w takim przypadku zrobić?

Kiedy pracodawca może skierować pracownika na kontrolne badania lekarskie?

Pracodawca może skierować pracownika na badania kontrolne w przypadku niezdolności trwającej dłużej niż 30 dni (art. 229 § 2 K.p.). Badania kontrolne w tym przypadku mają określić, czy pracownik jest zdolny do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku po długotrwałej chorobie (trwającej co najmniej 30 dni).

Jeśli pomiędzy okresami choroby wskazanymi w zwolnieniach lekarskich nie ma przerwy, to należy zsumować dni i nie sugerować się liczbą dni wskazaną na poszczególnych zwolnieniach. Jeśli liczba dni przekroczy 30, po powrocie pracownika do pracy kierujemy go na badania kontrolne. Inaczej należy postąpić, jeśli pomiędzy zwolnieniami są przerwy – wtedy każde zwolnienie należy traktować odrębnie.

Zobacz też: Ciągłość zwolnienia lekarskiego

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak skontrolować zasadność zwolnień lekarskich pracownika?

Przerwy wynikające z dni wolnych (święta, niedziele) nie są traktowane jako przerwy w chorobie, jeśli ponowne zwolnienie lekarskie jest wystawione w związku z tą samą jednostką chorobową.

Jeśli częste choroby pracownika wzbudzają wątpliwości pracodawcy, to pracodawca lub ZUS ma prawo skontrolować sposób wykorzystywania zwolnień lekarskich oraz ich zasadność.

Przeczytaj też: Czy dostanę zdolność do pracy w ciąży

Przykłady

Przykład z branży budowlanej

Pan Marek, pracownik na budowie, doznał kontuzji nogi, która wymagała długotrwałego leczenia i rehabilitacji. Po 35 dniach nieobecności w pracy z powodu choroby jego pracodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zdecydował o skierowaniu go na badania kontrolne, aby ocenić, czy jest on zdolny do powrotu do pracy na dotychczasowym stanowisku, czy też potrzebne będzie dostosowanie warunków pracy do jego aktualnego stanu zdrowia.

 

Przykład z sektora edukacji

Pani Anna, nauczycielka w szkole podstawowej, przez kilka miesięcy borykała się z powracającymi infekcjami, co skutkowało kilkoma zwolnieniami lekarskimi. Pomimo przerw między zwolnieniami, które nie były dłuższe niż kilka dni, dyrekcja szkoły, mając na uwadze ciągłość edukacji uczniów i częste absencje nauczycielki, zainicjowała procedurę kontrolnych badań lekarskich. Celem było zweryfikowanie, czy stan zdrowia pani Anny pozwala na efektywne pełnienie obowiązków nauczyciela.

 

Przykład z branży IT

Pan Jakub, programista w firmie IT, przeżywał okres zwiększonego stresu i przemęczenia, co przełożyło się na serię krótkoterminowych zwolnień lekarskich. Jego pracodawca, zauważając nieregularny wzorzec nieobecności oraz potencjalny wpływ na produktywność zespołu, postanowił wykorzystać przysługujące mu prawo do zlecania badań kontrolnych. Było to niezbędne do oceny, czy stan zdrowia pracownika umożliwia mu dalszą pracę w wymagającym środowisku programistycznym.

Podsumowanie

Skierowanie pracownika na kontrolne badania lekarskie stanowi istotne narzędzie w rękach pracodawcy, pozwalające ocenić zdolność do pracy po długotrwałej chorobie. Procedura ta, stosowana zgodnie z przepisami prawa pracy, zapewnia ochronę zarówno interesów pracownika, jak i pracodawcy, umożliwiając efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz utrzymanie ciągłości pracy. Właściwe stosowanie tej procedury przyczynia się do budowania transparentnych relacji w miejscu pracy oraz zapewnia, że decyzje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracowników opierają się na rzetelnych podstawach medycznych.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawej w zakresie kontroli zdrowia pracowników? Skorzystaj z naszych porad prawnych online oraz profesjonalnego wsparcia w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i pism. Zapewniamy kompleksową pomoc, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »