Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Badania lekarskie a zwrot kosztów

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-02-09

Robiłam badania lekarskie i powiedziano mi, że pracodawca nie zwróci mi pieniędzy, ponieważ są to moje pierwsze badania, a pracodawca zwraca koszt dopiero kolejnych badań. Wydaje mi się to dziwne...

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Badania lekarskie a zwrot kosztów

Kto ponosi koszty badania lekarskiego kandydata na pracownika?

Często pracodawcy oczekują, że kandydat do pracy przedstawi orzeczenie lekarskie zaświadczające o jego stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie, jednakże nawet posiadanie przez kandydata aktualnego zaświadczenia nie zwalnia pracodawcy od poniesienia kosztów badań wstępnych. Przepisy Kodeksu pracy bowiem w sposób jednoznaczny wskazują, z czyich środków finansuje się badania lekarskie pracowników.

Badania lekarskie wstępne, okresowe oraz kontrolne, przeprowadzane są w każdej sytuacji na koszt pracodawcy na podstawie wydanego przez niego skierowania – wynika to z art. 229 § 6 Kodeksu pracy. Oprócz kosztów badań pracodawca jest zobowiązany do ponoszenia innych kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

Pracodawca, który zamierza zatrudnić nowego pracownika, nie ma prawa dopuścić go do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku – w myśl art. 229 § 4 Kodeksu pracy. Oznacza to, że pracownik, zanim rozpocznie swój pierwszy dzień pracy, musi przedstawić w kadrach zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.

Pracodawca nie jest jednak zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez kandydata do pracy, jeśli ten wykonał je bez odpowiedniego skierowania wystawionego przez pracodawcę.

Co powinno zawierać skierowanie na badanie lekarskie pracownika?

Skierowanie takie powinno zawierać:

  • określenie rodzaju badania, jakie ma być wykonane (wstępne, okresowe, kontrolne),

  • określenie stanowiska pracy,

  • opis czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych,

  • aktualne wyniki pomiarów tych czynników.

Powyższe wymagania wynikają z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.).

Odpowiadając na Pani pytanie: jeśli wykonała Pani na własny koszt badania lekarskie wstępne na podstawie skierowania otrzymanego od pracodawcy – powinna otrzymać Pani zwrot tych kosztów. Jeśli jednak wykonała Pani badania ogólne, które stwierdzają jedynie, że jest Pani zdrowa – pracodawca nie zwróci poniesionych wydatków, ma za to obowiązek skierować Panią na badania wstępne, związane ze stanowiskiem, na którym będzie Pani zatrudniona.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »