Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W jakim terminie należy dostarczyć zwolnienie lekarskie do ZUS?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-12-03

Ile dni mam na doniesienie kontynuacji zwolnienia do ZUS? Jest to trzecie zwolnienie z kolei, dwa były wcześniej dostarczone bezpośrednio do ZUS (jedno naturalnie otrzymał pracodawca). Między zwolnieniami nie było ani dnia przerwy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W jakim terminie należy dostarczyć zwolnienie lekarskie do ZUS?

Bez względu na to, kto jest płatnikiem składek, zgodnie z art. 62. ust. 1 ustawy zasiłkowej* każde zwolnienie lekarskie należy dostarczyć najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania tego zwolnienia. Zwolnienie dostarcza się płatnikowi zasiłków. W przypadku osób, które są uprawnione do zasiłków po ustaniu ubezpieczenia, zasiłki wypłaca ZUS (art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy).

Należy wiedzieć, że niedopełnienie tego obowiązku powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego (art. 62. ust. 3 ustawy).

Zwolnienie lekarskie można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą poleconą – w takim przypadku datą dostarczenia zwolnienia lekarskiego będzie data nadania listu w placówce pocztowej (art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego).

* Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki