Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

6-dniowy tydzień pracy i brak dnia wolnego za sobotę

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-07-05

W firmie, w której pracuję, pracodawca w czerwcu „wprowadził” wszystkie soboty pracujące (jako 6. dzień pracujący). Osoby, które nie chcą przyjść do pracy, mają wpisywany urlop na żądanie. Czy jest to zgodne z prawem pracy? Czy pracodawca może zmusić do pracy w dzień wolny, oferując za to dzień wolny w trzecim kwartale?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli okres, w którym pracodawca nakazał pracę w soboty, i okres, w którym pracownicy będą mieli możliwość wykorzystać dni wolne za przepracowane soboty, występują w jednym okresie rozliczeniowym, to pracodawca ma prawo zorganizować pracę w sposób opisany w pytaniu. Pracę w dodatkowym dniu wolnym od pracy, czyli w tym przypadku w soboty, pracodawca powinien bowiem zrekompensować pracownikowi, oddając mu dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.

Okresy rozliczeniowe – zgodnie z Kodeksem pracy – mogą wynosić od 4 tygodni do nawet 12 miesięcy, a im dłuższy okres rozliczeniowy, tym większe możliwości elastycznego kształtowania czasu pracy pracowników. Stosując długi okres rozliczeniowy, pracodawca nie jest ograniczony maksymalną liczbą godzin pracy w miesiącu, a czas pracy liczony jest dla całego okresu rozliczeniowego.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli pracujące soboty wystąpią w danym okresie rozliczeniowym i w tym samym okresie nie zostaną zrekompensowane czasem wolnym – w tym przypadku wystąpią nadgodziny, za które należy zapłacić dodatek. Błędem będzie udzielenie dni wolnych w kolejnym okresie rozliczeniowym, szczególnie jeśli udzielenie czasu wolnego doprowadzi do obniżenia wynagrodzenia pracownika.

W sytuacji opisanej w pytaniu występuje poważna nieprawidłowość: błędem jest wpisywanie urlopu na żądanie pracownikom, którzy w sobotę do pracy nie przyszli, mimo że otrzymali takie polecenie. O urlop na żądanie może wnioskować jedynie pracownik. Jednocześnie odmowa świadczenia pracy w sobotę, którą pracodawca ustanowił jako dzień pracujący, jest odmową wykonania polecenia służbowego.

Przypominam, że zgodnie z art. 100 § 1 K.p. pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. A zgodnie z art. 100 § 2 K.p. pracownik jest obowiązany w szczególności:

  1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
  2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku.

Jeśli pracownik odmawia wykonania polecenia służbowego, to powinien liczyć się z możliwością poniesienia konsekwencji takiej odmowy – od kary upomnienia (art. 108 K.p.) po rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (zgodnie z art. 52 § 1 K.p.).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kto – pracownik czy pracodawca – wybiera dzień wolny za pracę w sobotę?

Czy pracodawca ma prawo ingerować w to, kiedy jaki dzień wybiorę jako dzień wolny za dodatkową pracę w sobotę? Pracodawca mówi np.: „W poniedziałek nie,...

 

Szkolenia poza godzinami pracy

W moim zakładzie pracy co miesiąc odbywają się krótkie „szkolenia” poza godzinami pracy. Jak powinno się liczyć nadgodziny za takie szkolenia? Jak...

 

Ograniczenie godzin pracy

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym przez mianowanie. Obecnie pracuję na cały etat, tj. w szkole macierzystej mam 11/18 etatu i w drugiej szkole 7/18....

 

Pensum dydaktyczne

Od 12 lat pracuję w szkole, dawniej jako nauczycielka W-F. Miałam niestety ciężki wypadek, po którym przekwalifikowałam się na nauczycielkę matematyki...

 

Pełnienie dyżuru w domu

Posiadam służbową komórkę na którą dostaję SMS-y co 2 godziny przez całą dobę. SMS-y zawierają informacje o postojach maszyn i awariach. Czy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »