Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa dla profesora akademickiego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-05-09

Jestem nauczycielem akademickim z tytułem profesora i zatrudniony jestem w dwóch miejscach pracy. W lutym w obydwu miejscach pracy złożyłem stosowne wypowiedzenie i przeszedłem na emeryturę. Odprawę emerytalną wypłacił mi tylko jeden pracodawca. Proszę o informację, czy odprawa przysługuje mi także od drugiego pracodawcy, czy też tylko mam prawo do odprawy z jednego miejsca pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 138 ustawy o szkolnictwie wyższym nauczyciele akademiccy przechodzący na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy mają prawo do jednorazowej odprawy w wysokości trzykrotnego wynagrodzenia zasadniczego otrzymanego za ostatni miesiąc zatrudnienia.

Zasada jednorazowości nie wyłącza obowiązku każdego pracodawcy, u którego nauczyciel jest jednocześnie zatrudniony, wypłaty odprawy emerytalnej, jeśli tylko spełnione są warunki. 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 listopada 1984 r. (sygn. akt III PZP 44/84) stwierdził, że gdy wszystkie stosunki pracy, w jakich pracownik pozostawał, ustaną w związku z przejściem na emeryturę, pracownik nabywa prawo do odprawy w każdym z tych stosunków.

Oznacza to, że powinien Pan otrzymać odprawę z każdego miejsca pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne