Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko po powrocie z urlopu wychowawczego

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-10-11

Czy po przepracowaniu 2 tygodni po powrocie z urlopu wychowawczego i pójściu na opiekę nad chorym dzieckiem będę miała tę opiekę płatną normalnie, czyli w wysokości 80%?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do zasiłku zależy przede wszystkim od faktu podlegania ubezpieczeniom społecznym, a dokładnie ubezpieczeniu chorobowemu. Pracownicy ubezpieczeniu temu – zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych* – podlegają obowiązkowo. Pracownik ma prawo – wedle treści art. 2 ustawy zasiłkowej* – do następujących świadczeń:

  • zasiłku chorobowego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku wyrównawczego,
  • zasiłku macierzyńskiego
  • i zasiłku opiekuńczego.

Zgodnie z at. 32 ust. 1 ustawy zasiłkowej zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m.in. nad chorym dzieckiem do ukończenia przez nie 14 lat.

Na prawo do zasiłku opiekuńczego nie wpływa wcześniejsza przerwa w świadczeniu pracy, taka jak urlop bezpłatny czy wychowawczy – pracownik, który powraca do pracy po dłuższym urlopie wychowawczym i musi skorzystać ze zwolnienia od pracy, gdyż zachorowało mu dziecko, nadal ma prawo do zasiłku opiekuńczego, pod warunkiem spełnienia innych warunków, określonych w ustawie zasiłkowej.

Jednym z nich jest warunek określony w art. 34 ustawy zasiłkowej, mówiący o tym, że nie może być w tym czasie innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę (wyjątek: konieczność sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2). Drugim jest maksymalny czas trwania zwolnienia – zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy zasiłkowej jest to łącznie 60 dni w roku kalendarzowym na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny. Po przekroczeniu tego czasu zasiłek nie będzie przysługiwał.

To, że pracownik wcześniej, przed chorobą dziecka, przebywał na urlopie wychowawczym, może jedynie wpłynąć na wysokość świadczenia. Nie uwzględnia się bowiem w podstawie świadczenia zarobków z okresu urlopu wychowawczego, gdyż zarobki w tym czasie nie wystąpiły. Podstawą świadczenia są wynagrodzenia uzyskiwane przez pracownika w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających chorobę pracownika lub dziecka, po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika, tj. 13,71% (art. 36 i art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Jeśli pracownik przebywał na urlopie wychowawczym przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, to podstawę świadczenia stanowić będzie wynagrodzenie za miesiąc kalendarzowy, w którym powstała niezdolność do pracy, w wysokości wynagrodzenia określonego w umowie (jeśli jest określone w stałej kwocie) lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy – jeżeli pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zmienne.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy zaś – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy zasiłkowej – wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Reasumując, korzystając ze zwolnienia od pracy w związku z chorobą dziecka, zachowuje Pani prawo do zasiłku opiekuńczego w wysokości 80% podstawy, pomimo że niedawno wróciła Pani z urlopu wychowawczego. Prawo takie nie przysługiwałoby, gdyby w tym czasie ktoś inny mógł zaopiekować się dzieckiem (o ile jest starsze niż w wieku 2 lata) lub gdyby przekroczyła Pani limit dni zwolnienia w ciągu roku.

* Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z dnia 4 grudnia 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

** Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z dnia 10 maja 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.).

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Umowa o pracę i samozatrudnienie

Czy praca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i jednoczesna praca dla tego samego pracodawcy na zasadzie samozatrudnienia (umowa b2b) jest w ogóle legalna?

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Umowa-zlecenie a ryczałt

Zatrudniono osobę na podstawie umowy-zlecenia. W umowie jest napisane, że osoba ta będzie pracowała maksymalnie 20 godzin w miesiącu (stawka 15 zł za godzinę)....

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Odmowa ZUS wydania zaświadczenia A1

Agencja pracy tymczasowej deleguje osoby zatrudnione na zlecenie do Niemiec – opieka nad osobami starszymi. ZUS chce odmówić wydania zaświadczenia A1,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »