Od kiedy należy mi się 26 dni urlopu wypoczynkowego?

• Autor: Dorota Kriger

Nie wiem, jak obliczyć wymiar mojego urlopu. W latach 2000-2005 r. uczyłem się w technikum, od września 2005 do lutego 2009 r. studiuję zaocznie (licencjat, 3,5 roku). Od lipca 2006 r. do teraz pracuję na pełnym etacie. Kiedy będzie mi się należało 26 dni urlopu wypoczynkowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Od kiedy należy mi się 26 dni urlopu wypoczynkowego?

Jakie okresy nauki należy uwzględnić wyliczając wymiar należnego urlopu?

Na podstawie podanych informacji wymiar Pana urlopu na dzień dzisiejszy wynosi 20 dni. Wynika to z art. 155 § 1 Kodeksu pracy, który mówi, jakie okresy nauki należy uwzględnić, wyliczając wymiar urlopu należnego. W wymiarze urlopu bowiem, oprócz lat pracy faktycznie przepracowanych, uwzględnia się szkoły, które pracownik ukończył.

Mianowicie odpowiednio do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się „z tytułu ukończenia:

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż – 5 lat,
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  5. szkoły policealnej – 6 lat,
  6. szkoły wyższej – 8 lat.
    Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu” (art. 155 § 1 Kodeksu pracy).

Ponieważ okres nauki musi zostać zakończony (np. poprzez zdanie odpowiedniego egzaminu), to nie należy liczyć szkół rozpoczętych, lecz jeszcze nieukończonych. W związku z tym studia, które są kontynuowane, nie mają wpływu na wymiar urlopu.

Zgodnie z wyżej przywołanym artykułem Kodeksu pracy ma Pan staż pracy, wynikający z ukończonej nauki, w wymiarze 5 lat.

W lipcu 2006 r. rozpoczął Pan pracę zawodową i staż pracy od tego czasu stale się powiększa – aktualnie wynosi 2 lata i 5 miesięcy. Po zsumowaniu tych okresów łącznie ma Pan staż pracy 7 lat i 5 miesięcy, a zgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu pracy wymiar urlopu wynosi:

  1. 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  2. 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do uzyskania wyższego wymiaru urlopu brakuje Panu jeszcze dwóch lat i siedmiu miesięcy.

Zobacz też: Studium ile lat do urlopu

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Prawo do urlopu w wyższym wymiarze

Prawo do urlopu w wyższym wymiarze może Pan uzyskać kilka miesięcy wcześniej, jeśli zakończy Pan naukę zgodnie z planem. Dyplom licencjata jest w przepisach prawa pracy traktowany na równi z ukończeniem szkoły wyższej, co zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu pracy pozwala wliczyć 8 lat do stażu pracy. Po pełnych dwóch latach pracy od ukończenia studiów nabędzie więc Pan prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Należy zwrócić tu uwagę na fakt, że nie można sumować okresów nauki, niemożliwe będzie więc zsumowanie okresów technikum i studiów.

Istnieje też art. 155 § 2 Kodeksu pracy, który mówi: „Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika”. Oznacza to, że okres pracy, aktualnie świadczonej przez Pana, a pokrywającej się ze studiami, może nie zostać wliczony do stażu pracy, jeśli korzystniejsze będzie wliczenie tylko okresu studiów.

Na mocy powyższych zapisów po ukończeniu przez Pana nauki niezbędne będzie ponowne przeliczenie okresów, od których zależy wymiar Pana urlopu, i wybranie wariantu korzystniejszego.

Reasumując, tylko ukończenie przez Pana nauki przed lipcem 2009 r. może mieć wpływ na wymiar Pana urlopu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »