Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenie kompensacyjne a emerytura nauczyciela

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-12-12

Mam pytanie dotyczące świadczenia kompensacyjnego w kontekście emerytury nauczyciela. Otóż, jestem nauczycielem dyplomowanym z ponad 35-letnim stażem pracy. Przez cały czas pracowałam na pełnym etacie. Od września chciałabym skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego, ponieważ dowiedziałam się w ZUS-ie, że będzie dla mnie korzystniejsze pójście teraz na świadczenie niż za 3 lata na emeryturę. Czy to jest prawda? Czy na wysokość emerytury ma wpływ wypłacone świadczenie kompensacyjne i czy nauczyciel, który skorzysta ze świadczenia kompensacyjnego nie dostanie rekompensaty do nowej emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla nauczycieli jest naliczana według nowych, mniej korzystnych zasad. Dlatego rzeczywiście lepiej jest odejść na emeryturę czy świadczenie kompensacyjne przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Zgodnie z art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 887 z późn. zm.), jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art. 26b, 46, 50, 50a, 50e lub art. 88 Karty Nauczyciela, podstawę obliczenia emerytury pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Takiego pomniejszenia nie przewidziano w odniesieniu do nauczycieli przechodzących na świadczenie kompensacyjne na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800).

Rekompensata przysługuje osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wyłącznie przed 1 stycznia 2009 roku oraz mają co najmniej 15-letni staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze do 31 grudnia 2008 roku.

Przejście na świadczenie kompensacyjne pozbawia Panią rekompensaty z ustawy o emeryturach pomostowych, czyli dodatku do kapitału początkowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

„Dopłacanie” przez pracownika do składek ZUS

Mój mąż pracuje na umowę o pracę na czas nieokreślony przy stawce minimalnej. Czy jest taka możliwość, żeby sam mógł z własnych pieniędzy dopłacać do...

 

Czy mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych mając rentę z ZUS?

Po przepracowaniu około 10 lat w zakładzie pracy chronionej otrzymałem 3-miesięczne wypowiedzenie. Mam rentę z ZUS z tytułu częściowej...

 

Kwalifikacje do prowadzenia przedmiotów zawodowych w technikum

Ukończyłam studia podyplomowe „marketing i public relation w internecie” i chciałabym uczyć przedmiotów zawodowych w technikum...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »