Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika będącego na urlopie wychowawczym

• Autor: Marta Handzlik

Jestem na urlopie wychowawczym jeszcze przez dwa lata. Chcę jednak wypowiedzieć umowę o pracę teraz, najchętniej bez zachowania okresu wypowiedzenia (mam 3-miesięczny; umowa na czas nieokreślony). Wiem jednak, że pracodawca może się na to nie zgodzić i wtedy chcę złożyć wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Pytanie: czy muszę faktycznie pracować przez te trzy miesiące, czy mogę nadal być na urlopie wychowawczym? Czy powinnam na przykład wysłać oba wypowiedzenia pocztą i niech pracodawca wybierze, które mu odpowiada? Ile czasu ma pracodawca na udzielenie mi odpowiedzi i w jakiej formie musi to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom w okresie urlopu wychowawczego szczególną ochronę trwałości stosunku pracy. Okres ochronny rozpoczyna się w dniu złożenia przez pracownika wniosku o urlop wychowawczy i trwa do dnia zakończenia tego urlopu. W okresie ochronnym pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, co wynika z przepisu art. 186.1 § 1 zdanie 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Oczywiście nie ma ograniczeń co do rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w okresie urlopu wychowawczego za wypowiedzeniem. Do czasu rozwiązania umowy o pracę pracownik pozostaje na urlopie wychowawczym (o ile nadal mu przysługuje). Jeżeli w okresie wypowiedzenia urlop się skończy, to trzeba będzie podjąć pracę i pracować do końca okresu wypowiedzenia. Idealnie zatem byłoby wypowiedzieć umowę o pracę w taki sposób, ażeby koniec okresu wypowiedzenia przypadł na koniec urlopu wychowawczego. Jeżeli chce Pani natychmiast podjąć nową pracę, może Pani zaproponować pracodawcy rozwiązanie stosunku pracy na podstawie porozumienia stron.

Przechodząc do rozwiązań praktycznych, proponuję wysłać jedno pismo, w którym wnioskuje Pani o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron (i tu wskazać datę takiego rozwiązania), a jednocześnie w piśmie tym dodać adnotację, że w przypadku gdy pracodawca nie wyrazi zgody na porozumienie stron, powinien pismo traktować jako wypowiedzenie stosunku pracy, który wygaśnie wtedy … – i tu podać datę zakończenia stosunku pracy.

Jeśli pracodawca nie wypowie się odnośnie porozumienia stron do terminu wskazanego w piśmie (do terminu wskazanego jako zakończenie za porozumieniem stron), wówczas musi Pani uznać, że umowa zakończy się po upływie okresu wypowiedzenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »