Odpoczynek tygodniowy a urlop wypoczynkowy

• Autor: Adam Dąbrowski

Jaka jest relacja miedzy odpoczynkiem tygodniowym a urlopem wypoczynkowym? Czy urlop wypoczynkowy pracownika może zastąpić odpoczynek tygodniowy? W Rzeczpospolitej z dnia 8.03.2004 r. stwierdzono, że urlop wypoczynkowy udzielany z końcem danego tygodnia, rozumianego jako siedem kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego – nie trzeba poprzedzać okresem 35 godzinnego odpoczynku dobowego. Czy taki sposób postępowania jest prawidłowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Odpoczynek tygodniowy a urlop wypoczynkowy

Odpoczynek tygodniowy a urlop wypoczynkowy

Problem ten może zasadniczo dotyczyć pracowników pracujących w równoważnych normach czasu pracy, gdyż pracujący np. po 8 godzin od poniedziałku do piątku, i biorący następnie urlop wypoczynkowy, rzecz jasna sobotę i niedzielę mają wolną od pracy, co spełnia obowiązek zapewnienia odpoczynku tygodniowego, o którym mowa w art. 133 K.p.

Zważywszy, że od 1 stycznia 2004 r., w myśl art. 1542 § 1 K.p. urlopu udziela się w dni, które dla pracownika są dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, poprawnie postępując w przypadku zatrudnienia w równoważnych normach czasu pracy, najpierw trzeba sporządzić właściwy rozkład czasu pracy pracownika, a następnie na tle tego rozkładu zaznaczyć dni udzielonego urlopu wypoczynkowego.

Nie jest, wobec tego w żadnym przypadku dopuszczalne pominięcie należnego pracownikowi odpoczynku tygodniowego, gdyż tym samym harmonogram czasu pracy byłby sporządzony z naruszeniem przepisów o czasie pracy.

Wyjaśnienia w „Rzeczpospolitej” wskazują, że urlop wypoczynkowy i tygodniowy odpoczynek realizują tę samą funkcję prawa do wypoczynku i dlatego rzekomo jedno uprawnienie zastępuje drugie. Jest to wykładnia nie oparta na żadnym przepisie prawnym i z gruntu fałszywa.

Prawo do odpoczynku tygodniowego

Prawo do odpoczynku tygodniowego wynika z art. 133 K.p. natomiast prawo do urlopu z przepisów działu siódmego kodeksu, mamy tu zatem do czynienia z dwoma odrębnymi tytułami prawnymi. Ustawodawca ani w przepisach o czasie pracy ani w przepisach urlopowych nie przewidział żadnych rozwiązań wskazujących na konsumowanie odpoczynku tygodniowego przez urlop wypoczynkowy.

Niezależnie od tego, dodatkowo trzeba wskazać, że pozbawianie pracownika wypoczynku tygodniowego prowadziłoby w efekcie do niedopuszczalnego różnicowania sytuacji prawnej pracowników, w tym również pracowników zatrudnionych w równoważnych normach czasu pracy. W zależności bowiem od układu harmonogramu czasu pracy i dni udzielanego urlopu, w niektórych przypadkach pracownik byłby pozbawiony odpoczynku tygodniowego a w innych przypadkach musiałby z tego odpoczynku korzystać.

Takie różnicowanie jest absolutnie wykluczone w świetle wprowadzonej z dniem 1 stycznia 2004 r. zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183a § 1 K.p.). Przestrzegam wobec tego pracodawców przed pozbawianiem pracowników prawa do odpoczynku tygodniowego, gdyż takie postępowanie prowadzić będzie wprost do wyczerpania znamion wykroczenia z art. 281 pkt 5 K.p. zagrożonego karą grzywny do 5.000,- złotych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »