Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim na pół etatu

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-04-09

Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim, ogólnie nie ma mnie w pracy od września 2008 (urodziłam dziecko, później macierzyński, później druga ciąża i teraz macierzyński). W międzyczasie moje obowiązki rozdzielono na kilka osób i gdy wrócę do pracy, to nie będę miała co robić w firmie. Czy pracodawca musi mnie przyjąć z powrotem? Czy mogę wnioskować o przywrócenie na 1/2 etatu, a wcześniej wykorzystać np. 3 miesiące urlopu wychowawczego? Z jakim wyprzedzeniem muszę napisać wniosek w sprawie powrotu do pracy i obniżenia wymiaru pracy?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca będzie miał obowiązek przyjąć Panią na dotychczasowe stanowisko, a jeżeli nie będzie to możliwe – zobowiązany będzie zatrudnić Panią na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym Pani kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałaby Pani, gdyby nie korzystała z urlopu (art. 1832 K.p.)

Jeśli w trakcie Pani nieobecności spowodowanej urlopami doszło do reorganizacji, w wyniku której przekształcono Pani dotychczasowe stanowisko pracy lub je zlikwidowano, to pracodawca będzie zobowiązany dopuścić Panią do pracy na innym stanowisku – równorzędnym lub innym odpowiadającym Pani kwalifikacjom.

Jeśli po powrocie zdecyduje się Pani pracować w obniżonym wymiarze czasu pracy (art. 1867 § 1 K.p.) lub skorzystać z urlopu wychowawczego (art. 186 § 1 K.p.), pracodawca nie będzie mógł odmówić, nie będzie mógł także wypowiedzieć ani rozwiązać Pani umowy o pracę.

Ma Pani prawo skorzystać w pierwszej kolejności z urlopu wychowawczego, a potem powrócić do pracy, aby pracować w niższym wymiarze czasu pracy, ale nie dłużej niż przez resztę okresu, w którym mogłaby Pani korzystać z urlopu wychowawczego. Może Pani skorzystać z uprawnień także w odwrotnej kolejności.

Będzie Pani chroniona przed zwolnieniem z pracy od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu (art. 1861 § 1 K.p.), a po powrocie do pracy w obniżonym wymiarze będzie Pani chroniona od momentu złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, ale nie dłużej niż przez łączny okres 12 miesięcy (art. 1868 § 1 K.p.). Należy wiedzieć, że w okresie korzystania z wybranych przez Panią uprawnień (cały urlop wychowawczy, maksymalnie 12 miesięcy obniżonego wymiaru) rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie będzie dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zajdą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego (§ 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2291) lub o obniżenie wymiaru czasu pracy (art. 1867 § 2 K.p.) składa się pracodawcy na piśmie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z danego uprawnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Drugi wniosek o urlop wychowawczy – ile wychowawczego jeszcze mi zostało?

Chcę przedłużyć urlop wychowawczy. Syn urodził się 7.09.2008 r., a mój pierwszy wniosek o urlop dotyczył okresu od 15.04.2009 r. do 30.04.2011 r. Chciałabym...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

 

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Orzeczenie o niepełnosprawności a dodatkowy urlop wychowawczy

Mam dziecko niepełnosprawne i chcę skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego. Jednak zauważyłam, że orzeczenie o niepełnosprawności jest...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »