Propozycja wypowiedzenia złożona nieformalnie przez pracodawcę

Kilka dni temu zostałam zaproszona na spotkanie z pracodawcą podczas urlopu wypoczynkowego, udzielonego po urlopie rodzicielskim. Na tym spotkaniu miały zostać omówione warunki mojego powrotu do pracy. Okazało się, że została mi przedstawiona ustnie informacja, iż firma nie zamierza dalej ze mną współpracować. Pracodawca nie potrafił też podać konkretnego powodu takiej decyzji. Usłyszałam tylko, że to jest decyzja nieodwołalna i nie ma tu dla mnie miejsca, i żebym podpisała porozumienie, które dla mnie mają, żeby nie musieli wymyślać powodów mojego wypowiedzenia. Porozumienia stron nie podpisałam. Złożyłam swoja propozycję rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Do dnia dzisiejszego pracodawca miał dać odpowiedź. Tak też się stało, nie zgodził się na moje warunki. Dodatkowo na tym spotkaniu złożyłam wniosek o obniżenie wymiaru etatu, z prośbą, aby pracodawca się podpisał, iż się z nim zapoznał. Odmówił podpisania go, wobec czego na tym wniosku taką adnotację zrobiłam, iż została mu ta informacja przedstawiona w obecności świadków, a pismo zostało złożone do działu kadr. Jest duże prawdopodobieństwo, że po powrocie do pracy pracodawca wręczy mi wypowiedzenie. Czy w związku z tymi wydarzeniami mogę sporządzić notatkę z tego spotkania i przesłać ją do pracodawcy w celach dowodowych? Obawiam się, że w razie sporu sądowego pracownicy mogą zaprzeczyć, iż takie spotkanie miało miejsce. Czy lepiej tego nie robić, aby sobie samemu nie zaszkodzić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Propozycja wypowiedzenia złożona nieformalnie przez pracodawcę

Wniosek o obniżenie etatu

Złożyła Pani wniosek o obniżenie etatu. Zgodnie z art. 1867 Kodeksu pracy: „Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika”.

Zgodnie z regulacjami należy zrobić to 21 dni przed momentem planowanego powrotu do wypełniania obowiązków zawodowych w obniżonym wymiarze. Pracodawca nie może odrzucić takiej prośby.

W związku ze złożeniem takiego wniosku stosownie do przepisów art. 1868 – pracownik zostaje objęty ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Ochrona ta rozciąga się na okres od dnia złożenia wniosku do dnia powrotu do pracy w pełnym wymiarze, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę

Wystąpienie przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy skutkuje objęciem go ochroną przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o pracę, nie chroni przed zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Musi mieć Pani dowód na złożenie wniosku. Proszę wysłać wniosek o obniżenie etatu pocztą. Wówczas jest Pani chroniona przed wypowiedzeniem. Protokoły i notatki służbowe z Pani strony nie są żadnym dowodem. Są zbyteczne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »