Czy 500+ wliczamy do dochodu pracowników?

• Autor: Katarzyna Nosal

Jesteśmy jednostką budżetową, tworzymy ZFŚS. Naczelną zasadą obowiązującą przy podziale świadczeń oraz dopłat z funduszu socjalnego jest to, iż ich przyznanie oraz wysokość uzależniona jest od tzw. kryteriów socjalnych, tj. sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Czy 500+ należy wliczać do dochodu pracowników?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Ustęp 1 tego przepisu wskazuje jedynie, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Są to jedyne kryteria, jakimi może posługiwać się pracodawca ustalając regulamin, do jakich uznawania jest zobligowany. Nie ma natomiast w ustawie wskazówek, w jaki sposób ustalać weryfikację kryteriów, spełnianie ustalonych przesłanek. Ustawa nie definiuje także dochodu, który stanowi najczęstsze kryterium weryfikacyjne na potrzeby funduszu. Oznacza to, że tę kwestię pracodawca może ustalać dobrowolnie. Nadto wskazać należy, że żaden inny przepis nie nakazuje pracodawcy uwzględniania świadczenia wychowawczego przy ustalaniu dochodu pracownika. Tę kwestę reguluje kilka ustaw i żadna z nich nie odnosi się do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Sama ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie reguluje tego problemu, nie wskazuje, czy świadczenie to zalicza się do dochodu, czy też nie. Dopiero w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym czytamy (art. 135), że na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają:

1) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169, 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;

2) świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60 i 245);

4) świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60).

Natomiast w kodeksie postępowania cywilnego ustalono wprost, że świadczenie wychowawcze nie podlega zajęciu”.

Należy zatem przyjąć, że w przypadku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kryterium dochodu powinno być rozumiane w sposób zwyczajowy, jako suma wszystkich świadczeń wpływających na sytuację materialną uprawnionych. Nie ma żadnego powodu, by uznać, że tzw. 500+ musi zostać wyłączone z weryfikacji. Uwzględnienie dochodu z 500+ ma zresztą swoje uzasadnienie w funkcji socjalnej funduszu. Świadczenie wychowawcze polepsza bowiem sytuację materialną osób uprawnionych , a od niej zależy przecież wsparcie z takiego funduszu. Pracodawca może określić korzystniejsze warunki korzystania z funduszu i ustalić, że świadczenie wychowawcze nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu dochodu na potrzeby oceny sytuacji materialnej uprawnionych do świadczeń. Nie jest jednak zobligowany żadnym przepisem, by tak uczynić.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »