Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymagania przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2007-09-03

Jak należy rozumieć obowiązek wynikający z brzmienia § 81. przepisów ogólnych, że Pracodawca powinien zapewnić bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi wyznaczonych w tym celu osób. Jak powinien wyglądać ten bezpośredni nadzór?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z § 81 ogólnych przepisów bhp - pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:

1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2) odpowiednie środki zabezpieczające;

3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

 a) imienny podział pracy,

 b) kolejność wykonywania zadań,

 c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Pod pojęciem zapewnienia bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi należy rozumieć zapewnienie pracownika kadry kierowniczej profesjonalnie obznajomionego z charakterem prowadzonych prac (w tym, posiadającego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp dla kadry kierowniczej), którego zadaniem będzie kierowanie prowadzonymi pracami niebezpiecznymi.

Charakter bezpośredni nadzoru sprowadza się do tego, że udział tego pracownika nadzoru ma mieć miejsce przez cały czas wykonywania prac niebezpiecznych.

Oznacza to, że prac o charakterze niebezpiecznym nie wolno wykonywać w czasie np. chwilowej nieobecności tego pracownika nadzoru.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Szkolenie okresowe dla pracowników BHP

Pracownik zawarł umowę z pracodawcą z dniem 10 lutego, a termin rozpoczęcia pracy to 20 lutego. Z jaką datą należy wypisać kwestionariusz dla pracownika?...

 

Niepoinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym jako powód rozwiązania umowy

Czy niewypełnienie obowiązku pracodawcy z art. 207 1 jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków wobec pracownika? Pracownik nie zmienił...

 

Szkolenie dla osób kierujących pracownikami

Szkolenie dla osób kierujących pracownikami

Pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym przeszedł szkolenie wstępne, stanowiskowe i okresowe bhp. Kierownik działu sporadycznie wyznacza tego pracownika...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »