Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy o pracę

• Autor: Marta Handzlik

Mam pytanie dotyczące ochrony przedemerytalnej w kontekście rozwiązania umowy o pracę z art. 53 K.p. Pracownica nabywa prawo do emerytury za cztery miesiące. Ostatnio przebywała na zwolnieniu lekarskim 182 dni, a następnie wystąpiła do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne (według lekarza kierującego na komisję nie jest zdolna do pracy). ZUS odmówił świadczenia i uznał, że jest zdolna do pracy. Lekarz kierujący i lekarz medycyny pracy wydali orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy fizycznej (pracownica wykonuje pracę fizyczną). Czy zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę z pracownicą (biorąc pod uwagę ochronę przedemerytalną) z art. 53 K.p.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy o pracę

Odmowa ZUS-u przyznania świadczenia rehabilitacyjnego

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że jeśli ZUS odmówił przyznania świadczenia rehabilitacyjnego to pracownica powinna się stawić do pracy. Po stawieniu się do pracy powinna wykonać badania kontrolne i uzyskać orzeczenie o zdolności do pracy.

Jeśli uzyskała orzeczenie o niezdolności do pracy to art. 53 K.p. nie znajdzie tutaj zastosowania, bo orzeczenie o niezdolności do pracy od lekarza medycyny pracy nie jest tym samym, co przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Zobacz też: Koniec świadczenia rehabilitacyjnego zwolnienie z pracy

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi korzystającemu z ochrony przedemerytalnej

Przepis ten pozwala na zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia (nawet w okresie ochronnym), jeśli jest on niezdolny do pracy z powodu choroby przez 182 dni plus 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego.

Jeśli świadczenie nie zostało przyznane – pracownicy nie można uznać za niezdolną do pracy z powodu choroby, chyba że pracownica odwołała się od tego orzeczenia i czeka na decyzję sądu.

Jeśli pracownica nie odwołała się od decyzji ZUS – nie możecie jej Państwo zwolnić, mimo że nie jest zdolna do pracy.

Biorąc pod uwagę literalne brzmienie art. 40 i 411 K.p. brak jest przesłanek pozwalających pracodawcy na wypowiedzenie umowy pracownikowi korzystającemu z ochrony przedemerytalnej. Możecie Państwo jedynie dokonać wypowiedzenia zmieniającego, przy założeniu, że dysponujecie innym stanowiskiem pracy, odpowiednim dla pracownika z uwagi na jego stan zdrowia i posiadane kwalifikacje.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »