Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy o pracę

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-04-23

Mam pytanie dotyczące ochrony przedemerytalnej w kontekście rozwiązania umowy o pracę z art. 53 K.p. Pracownica nabywa prawo do emerytury za cztery miesiące. Ostatnio przebywała na zwolnieniu lekarskim 182 dni, a następnie wystąpiła do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne (według lekarza kierującego na komisję nie jest zdolna do pracy). ZUS odmówił świadczenia i uznał, że jest zdolna do pracy. Lekarz kierujący i lekarz medycyny pracy wydali orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy fizycznej (pracownica wykonuje pracę fizyczną). Czy zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę z pracownicą (biorąc pod uwagę ochronę przedemerytalną) z art. 53 K.p.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że jeśli ZUS odmówił przyznania świadczenia rehabilitacyjnego to pracownica powinna się stawić do pracy. Po stawieniu się do pracy powinna wykonać badania kontrolne i uzyskać orzeczenie o zdolności do pracy.

Jeśli uzyskała orzeczenie o niezdolności do pracy to art. 53 K.p. nie znajdzie tutaj zastosowania, bo orzeczenie o niezdolności do pracy od lekarza medycyny pracy nie jest tym samym, co przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Przepis ten pozwala na zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia (nawet w okresie ochronnym), jeśli jest on niezdolny do pracy z powodu choroby przez 182 dni plus 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego.

Jeśli świadczenie nie zostało przyznane – pracownicy nie można uznać za niezdolną do pracy z powodu choroby, chyba że pracownica odwołała się od tego orzeczenia i czeka na decyzję sądu.

Jeśli pracownica nie odwołała się od decyzji ZUS – nie możecie jej Państwo zwolnić, mimo że nie jest zdolna do pracy.

Biorąc pod uwagę literalne brzmienie art. 40 i 411 K.p. brak jest przesłanek pozwalających pracodawcy na wypowiedzenie umowy pracownikowi korzystającemu z ochrony przedemerytalnej. Możecie Państwo jedynie dokonać wypowiedzenia zmieniającego, przy założeniu, że dysponujecie innym stanowiskiem pracy, odpowiednim dla pracownika z uwagi na jego stan zdrowia i posiadane kwalifikacje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Prawo do odprawy i wypłaty ekwiwalentu za zaległy urlop po decyzji o przyznaniu renty ZUS

Mam 59 lat, ZUS przyznał mi rentę roczną ze względu na całkowitą niezdolność do pracy. Przepracowałam 39 lat, obecnie zakład będzie chciał rozwiązać...

 

Przedłużająca się nieobecność nauczyciela w pracy

Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony (umowa o pracę – Kodeks pracy) przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 182 dni. W 182. dniu...

 

Zatrudnienie pracownika nienadającego się na dane stanowisko

Kilka miesięcy temu zatrudniłem pracownika urodzonego w 1956 roku, co oznacza niestety, że jest w okresie ochronnym. Jednakże po kilku miesiącach...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »