Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy o pracę

• Autor: Marta Handzlik

W niniejszym artykule wyjaśniamy, czy można zwolnić pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym w okresie ochronnym. Analizujemy przepisy prawne dotyczące tej kwestii. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Heleny.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy o pracę

Pytanie pani Heleny dotyczy ochrony przedemerytalnej w kontekście rozwiązania umowy o pracę z art. 53 K.p. Pani Helena poinformowała nas, że pracownica nabywa prawo do emerytury za cztery miesiące. Ostatnio przebywała na zwolnieniu lekarskim przez 182 dni, a następnie wystąpiła do ZUS-u o świadczenie rehabilitacyjne (według lekarza kierującego na komisję nie jest zdolna do pracy). ZUS odmówił świadczenia i uznał, że jest zdolna do pracy. Lekarz kierujący i lekarz medycyny pracy wydali orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy fizycznej (pracownica pani Heleny wykonuje pracę fizyczną). Pani Helena zapytała nas, czy zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę z pracownicą (biorąc pod uwagę ochronę przedemerytalną) z art. 53 K.p.

Odmowa ZUS-u przyznania świadczenia rehabilitacyjnego

Odpowiadając na pytanie pani Heleny, uprzejmie informuję, że jeśli ZUS odmówił przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, to pracownica powinna się stawić w pracy. Po stawieniu się do pracy powinna wykonać badania kontrolne i uzyskać orzeczenie o zdolności do pracy.

Jeśli uzyskała orzeczenie o niezdolności do pracy, to art. 53 K.p. nie znajdzie tutaj zastosowania, bo orzeczenie o niezdolności do pracy od lekarza medycyny pracy nie jest tym samym, co przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy Kodeks pracypracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową”.

Zobacz też: Koniec świadczenia rehabilitacyjnego zwolnienie z pracy

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi korzystającemu z ochrony przedemerytalnej

Zasiłek rehabilitacyjny a zwolnienie z pracy w okresie ochronnym. Przepis ten pozwala na zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia (nawet w okresie ochronnym), jeśli jest on niezdolny do pracy z powodu choroby przez 182 dni plus 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego.

Jeśli świadczenie nie zostało przyznane – pracownicy nie można uznać za niezdolną do pracy z powodu choroby, chyba że pracownica odwołała się od tego orzeczenia i czeka na decyzję sądu.

Jeśli pracownica nie odwołała się od decyzji ZUS-u – pani Helena nie może jej zwolnić, mimo że nie jest zdolna do pracy.

Biorąc pod uwagę literalne brzmienie art. 40 i 411 K.p., brak jest przesłanek pozwalających pracodawcy na wypowiedzenie umowy pracownikowi korzystającemu z ochrony przedemerytalnej. Pani Helena może jedynie dokonać wypowiedzenia zmieniającego, przy założeniu, że dysponuje innym stanowiskiem pracy, odpowiednim dla pracownika z uwagi na jego stan zdrowia i posiadane kwalifikacje.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przypadek Anny

Anna, zatrudniona w firmie produkcyjnej od 2 lat, doznała kontuzji na skutek wypadku poza pracą. Po wykorzystaniu wszystkich dni zwolnienia lekarskiego złożyła wniosek o świadczenie rehabilitacyjne w ZUS-ie. Niestety, otrzymała odmowę, ponieważ ZUS uznał, że jest zdolna do pracy. Anna musiała wrócić do pracy, a następnie zgłosić się na badanie kontrolne do lekarza medycyny pracy, który ostatecznie orzekł jej niezdolność do pracy. Sytuacja Anny podkreśla znaczenie niezależnych orzeczeń zdrowotnych w kontekście odmów świadczeń.

 

Historia Pawła

Paweł, pracownik biurowy, zmagał się z długotrwałą chorobą. Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego wnioskował o świadczenie rehabilitacyjne – miał nadzieję na poprawę zdrowia i powrót do pełni sił. Jego wniosek został jednak odrzucony przez ZUS, który argumentował, że Paweł może wykonywać inną, lżejszą pracę. Paweł odwołał się od decyzji ZUS-u, co pozwoliło mu na czasowe uniknięcie zwolnienia z pracy, gdy oczekiwał na rozpatrzenie sprawy przez sąd. Przypadek Pawła ukazuje proces odwoławczy i jego wpływ na status zatrudnienia.

 

Doświadczenie Katarzyny

Katarzyna, nauczycielka z pięcioletnim stażem, przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim z powodu choroby. Złożyła wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, ale ZUS wydał decyzję odmowną. Katarzyna, zmuszona do powrotu do pracy, nie była w stanie sprostać wymaganiom zawodowym, co skutkowało kolejnym zwolnieniem lekarskim. Ta sytuacja pokazuje, jak odmowa świadczenia rehabilitacyjnego może wpłynąć na ciągłość zatrudnienia i zdrowie pracownika. 

Podsumowanie

Artykuł omawia kwestie prawne dotyczące zwolnienia pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym (i bez niego) w wieku przedemerytalnym. Przedstawia przepisy Kodeksu pracy dotyczące tej kwestii. Szczególnie analizuje zależność między art. 53 K.p. a ochroną emerytalną. Przytacza przykłady, które przedstawiają złożoność sytuacji, z jaką mogą się zmierzyć pracownicy po otrzymaniu odmowy przyznania świadczenia. To ważne, by zarówno osoby zatrudnione, jak i pracodawcy znali swoje prawa.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej po odmowie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego przez ZUS? Zastanawiasz się, czy można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym na świadczeniu rehabilitacyjnym? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu pism. Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby wspierać Cię na każdym etapie procesu. Już dziś napisz do nas – wypełnij formularz kontaktowy umieszczony pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »