Awans wewnętrzny na głównego księgowego w jednostce samorządowej

• Autor: Katarzyna Nosal

Jestem pracodawcą, prowadzę jednostkę samorządową. Księgowa zatrudniona na stanowisku urzędniczym przyniosła w połowie lipca dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie finansów. Chciałabym ją awansować na głównego księgowego jednostki. Czy mogę dokonać awansu wewnętrznego na podstawie art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych, czyli bez konkursu, w ramach tej samej grupy stanowisk? Czy taki awans powinien być datowany już od 1 lipca, aby zachować pełny miesiąc, czy od 15 lipca, czyli po przedłożeniu dyplomu, czy może wprowadzić go datą 1 sierpnia? Która data jest prawidłowa? Załączam druk awansu, czy w takiej wersji jest prawidłowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Awans wewnętrzny na głównego księgowego w jednostce samorządowej

Awans na kierownicze stanowisko w tej samej grupie urzędniczej

Nie widzę żadnych przeszkód, aby w opisanej sytuacji doszło do awansu wewnętrznego. Zgodnie z art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych – pracownik samorządowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, może zostać przeniesiony na wyższe stanowisko. Przy czym, jak stanowi ustęp 2 tego przepisu, awans wewnętrzny może zostać dokonany jedynie w ramach tej samej grupy stanowisk, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. Punkt 1 odnośnika tworzy grupę stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych. W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ustalono tabelę stanowisk i wynagrodzenia w urzędach innych niż urzędy gmin. W Załączniku nr tabeli II części D wskazano głównego księgowego jako kierownicze stanowisko urzędnicze, a księgowego umieszczono w grupie stanowisk urzędniczych. Zatem oba stanowiska mieszczą się w tej samej grupie urzędniczej według art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, co dopuszcza awans wewnętrzny.

Termin awansowania nie jest wskazany ustawowo. Tutaj nie mamy do czynienia z sytuacją podobną do wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Stąd awansu można dokonać z dnia na dzień. Oczywiście warto rozważyć, czy ze względu na łatwość obliczeń, potrzeby służb kadrowych nie rozważyć awansu z pierwszym dniem miesiąca, ale to już pozostaje w wyłącznej właściwości pracodawcy. Stąd – odpowiadając na Pani pytanie – może Pani awansować księgową zaraz na drugi dzień, gdy przedstawiła dowody na podniesienie kwalifikacji uprawniające do zajmowania stanowiska głównej księgowej lub od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Oczywiście, tylko z zawodowego obowiązku – przypominam, że zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych głównym księgowym może być osoba, która po spełnieniu kilku innych warunków jednocześnie ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości. Zakładam, że tu warunki zostały spełnione.

Awans wewnętrzny – dokument

Jeśli chodzi o sam dokument, to nie ma tu jakiegoś określonego wzoru. Podała Pani podstawę prawną, wskazała jakie stanowisko ma zostać objęte i uzasadniła swoją decyzję. Proponuję jednak, aby w uzasadnieniu wskazać, że nie tylko w związku z zaangażowaniem, ale również z podniesieniem kwalifikacji i uzyskaniem wykształcenia stanowiącego warunek zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego i posiadane doświadczenie. Tym samym uzasadni Pani, że awansowana osoba spełnia warunki z ustawy o finansach publicznych.

Niezależnie od takiego oświadczenia o awansie należy zawrzeć aneks do umowy o pracę, w związku ze zmianą zaszeregowania i wynagrodzenia. Zmieni się też zakres obowiązków.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »